Koncentrace kyanidu v Labi klesá

Foto: CT24
0:00
/
0:00

Jedovatý kyanid už zamořil více než 80 kilometrů řeky Labe. Kontaminaci zavinila technická závada čidla v Lučebních závodech Draslovka Kolín, odkud unikla nedostatečně vyčištěná voda s vyšším obsahem kyanidů a způsobila úhyn nejméně devíti tun ryb. Nyní se zamořená voda přesouvá na území sousedního Německa.

Foto: CT24
Po úniku z kolínské Draslovky byla koncentrace toxického kyanidu třicetkrát vyšší než je stanovený limit. Vedení podniku už zavedlo další bezpečnostní opatření a je připraveno jednat s rybáři o náhradě škody. Výrobní ředitel Draslovky Jiří Holub o firmě říká: "Její výroba byla několikrát auditována z hlediska technologického a ekologického předními světovými výrobci kyanové chemie a je v souladu s evropskými standardy. Společnost na vlastní náklady řeší alternativní způsob čištění odpadních vod s obsahem kyanidů, který byl modelově odzkoušen v průběhu minulých let. Na základě výsledků připravila společnost projekt výstavby chemicko-biologické čistírny odpadních vod."

Petr Makovský z České inspekce životního prostředí incident hodnotí jako porušení zákona o vodách: "Zahájíme správní řízení ve věci uložení pokuty za nepovolené vypouštění odpadních vod." Pokuta může činit až deset milionů korun.

Vodohospodáři správně předpokládali, že po soutoku Labe s Vltavou dojde k významnému poklesu koncentrace kyanidu. Tento předpoklad potvrdil havarijní technik podniku Povodí Labe Karel Dostál: "Je tady reálný předpoklad právě díky Vltavě, že už u nás v Čechách pod Mělníkem by koncentrace toxických kyanidů měla podle našeho předpovědního modelu klesnout pod 30 mikrogramů, to znamená pod hodnotu, která by působila rybám, když to řeknu lidově, nějaké zjevné problémy."

Labe
Vltavská voda tedy kyanid v Labi naředí?

"Především je to dáno tím, jaké jsou současné průtoky v obou řekách. V Labi v profilu Brandýs, tedy kousek nad Mělníkem, je průtok zhruba 30 kubických metrů za sekundu, a Vltava na vtoku do Labe má dokonce 120 kubických metrů za sekundu, to znamená čtyřikrát víc."

Na pozdní informaci o ekologické havárii si postěžoval saský ministr životního prostředí a zemědělství Stanislaw Tillich. Dostaly se totiž k němu až týden po havárii. České ministerstvo životního prostředí hází odpovědnost za včasné informování na společnost Povodí Labe. To se však brání tvrzením, že teprve v pondělí bylo zřejmé, co zamoření řeky způsobilo. Naředění kyanidů v Labi vodou z Vltavy však bylo účinné, a tak se naštěstí do Německa dostanou jen nízké koncentrace této toxické látky.

Přesto ředitel roudnického závodu společnosti Povodí Labe Jindřich Zídek varoval, že i takto znečištěná voda se dá použít jen pro průmyslové a chladící účely: "V každém případě je potřeba dodržet dvě pravidla: do odvolání nepoužívat ryby z Labe k jídlu, to se týká hlavně sportovních rybářů, a za druhé, pokud by nějací otužilci chtěli v současné době zkoušet koupání v této řece, tak to se v žádném případě nedoporučuje."

Podle Vladimíra Gladkova z odboru životního prostředí kolínské radnice jsou však lidé stále nepoučitelní: "Podle našich informací se už objevily případy, že lidé začali sbírat a lovit ryby, používat je jako krmení, případně jako pochoutku k večeři. Tak to je asi největší riziko a největší hloupost, kterou mohl někdo udělat."