Kongres v Praze jedná o mimořádně nadaných dětech

Источник: Mensa ČR

V Praze tento týden probíhá 19. mezinárodní konference Světové rady pro nadané a talentované děti. Do české metropole se tak z celého světa sjely stovky odborníků na vyhledávání a výchovu mimořádně talentovaných dětí. Konferenci, která se koná jednou na dva roky, spolupořádá i česká Společnost pro talent a nadání.

Eva Vondráková
Podle její předsedkyně Evy Vondrákové jsou nadané děti velmi různorodou skupinou. Liší se i podle místa, kde se narodily a vyrůstají:

"Záleží na tom, čeho se to nadání týká, na jaké je úrovni, v jakém prostředí ten člověk žije, v jaké kultuře. Projevy nadaných dětí nebo jejich osobnostní charakteristiky jsou úplně jiné u dětí ze Spojených států nebo ze západní civilizace, a úplně jiné v dalších oblastech."

Diskutovat o jejich výchově přijelo do Prahy kolem 450 účastníků z pěti desítek zemí. Už na první pohled mezi nimi dominují Asiaté. Početná skupina je tu ale podle Evy Vondrákové například i z Ukrajiny. Mezinárodní výzkumy ukázaly, že mimořádně talentovaných dětí jsou v běžné populaci dvě až tři procenta. Objevit, že dítě má v něčem výjimečné nadání, přitom není vždy jednoduché. Některé děti se svému okolí mohou paradoxně jevit jako opožděné ve vývoji:

"Mívají nižší sebedůvěru, mohou se jevit osobnostně nezralejší, jsou sociálně i emocionálně labilnější a chovají se jako mladší děti. Je zapotřebí o tom víc vědět, víc se v tomto směru vzdělávat, abychom rozvíjeli všechny děti, každé podle toho, co potřebuje."

Odborníci přitom i u dětí v předškolním věku nebo dokonce ještě u batolat jsou podle určitých projevů schopni mimořádný talent odhalit. V Česku je takových specialistů ale velmi málo:

"Záleží na tom, jak zkušený je ten odborník, jaký má pro to dítě cit, jak je informovaný v problematice výjimečně nadaných dětí, protože o tom se u nás stále ještě mnoho neví. Je pár kurzů, pár přednášek, ale není systematické vzdělávání. A ještě i to je velmi omezené."

Foto: Mensa ČR
Právě proto si Eva Vondráková cení, že světová konference o nadaných dětech probíhá letos v Praze:

"Teď se sem dostaly opravdu nejčerstvější informace, zároveň ale takové, o kterých se už ve světě ví. Zdroje těchto informací jsou příliš omezené, u nás mnoho literatury k tomu není. V Evropě je to lepší, ve světě je toho ale daleko víc."

Foto: Mensa ČR
V Česku se péčí o mimořádně nadané děti zabývá Společnost pro talent a nadání. Svou činnost zahájila v r. 1989 a její zakladatelka Eva Vondráková se ve stejné době podílela i na vzniku Mensy. Ta sdružuje mimořádně inteligentní děti, jejichž IQ přesahuje 130. Společnost pro talent a nadání zřídila Kluby bystrých a zvídaných dětí, od počátků své existence organizuje odborné semináře, radí rodičům mimořádně nadaných dětí, jak rozvíjet jejich talent, a založila pro ně i Klub rodičů. Rodiče se často potýkají například s tím, že běžná škola nedává pro rozvoj jejich dětí dostatečný prostor. A škol, které by se dokázaly mimořádně nadaným dětem věnovat, je stále velmi málo. V Praze jsou to dnes čtyři základní školy, které zřizují pro děti s mimořádným nadáním zvláštní třídy, a po celé České republice je jich tucet. K nejznámějším školám, které o nadané děti pečují, patří pražské Gymnázium Mensa.

Nadání není možné vyrobit, můžete ho ale zničit, uvedla v jednom z rozhovorů Eva Vondráková:

"Kdyby všechny děti měly podmínky ke svému optimálnímu, tak 20 až 25 procent z nich by dokázalo vyniknout."