Kontroverzní změna sazeb DPH

Ondřej Neff

První ohlasy na nedělní dohodu šéfů stran vládní koalice o změně sazeb daně z přidané hodnoty naznačují, že nebude snadné prosadit tento návrh v Poslanecké sněmovně. Kritika se přitom neozývá jen ze strany opozice, ale i z řad vládních poslanců. O některých úskalích navrhovaných změn DPH bude řeč v dnešním vydání rubriky Česko v komentáři. S publicistou Ondřejem Neffem si o tom povídal Josef Kubeczka.

Jednání vládní koalice v Klodějích u Prahy
Lídři vládní koalice se v neděli v Kolodějích u Prahy shodli na změnách v sazbách daně z přidané hodnoty. Mnozí komentátoři se shodují v tom, že s ní spojené zdražení významných položek bude mít dopad na sociálně slabé vrstvy. Sdílíte tento názor?

"Přirozeně, že každé zdražení má dopad především na sociálně slabé vrstvy."

Zdražení spojené se zvýšením sazby daně s přidané hodnoty má být v některých případech kompenzováno těm sociálně nejslabším, tedy rodinám s dětmi a důchodcům. Myslíte si, že jednorázová kompenzace může nějak významněji změnit jejich situaci?

"Já tomu naprosto nevěřím, protože kompenzace tohoto typu jsou samozřejmě vnímány jako jakási úlitba, ale to zdražení bude trvalé a zatěžující. Samozřejmě vychází také z toho, že u nás je daň z přidané hodnoty nesmírně vysoká, i když teď byla zmírněna o tři procenta."

Zeptám se nyní obráceně. Nemůže finanční kompenzace za počet dětí v rodině a další chystané úlevy pro tyto skupiny obyvatel demotivovat některé rodiče při hledání práce?

"To je složitý problém. To bychom museli zkoumat, jaké vrstvy obyvatelstva a za jakých okolností hledají práci. Já osobně se domnívám, že podíl 'šedé ekonomiky' je u nás obrovský a že spousta lidí, kteří berou různé doplatky a různé sociální pomoci, si vydělávají takzvaně bokem. Já si tedy nemyslím, že takové více méně kosmetické úpravy, o kterých se vedou sáhodlouhá jednání na vládní a politické úrovni, mají nějaký zásadní praktický efekt."

Ze všech zvýšených daní chce vláda vybrat navíc 60 miliard korun, rodinám a firmám vrátí zpátky asi 20 miliard. Není poněkud tristní záplatovat děravý státní rozpočet na úkor daňových poplatníků, když na druhé straně stát hradí miliardové částky za různé přehmaty. Namátkou vzpomenu pochybné bankovní úvěry či špatnou ochranu zahraničních investic.

"Vaše otázka je de facto komentář a já s tím souhlasím."

Je podle Vašeho názoru navrhovaná změna sazeb daně z přidané hodnoty adekvátním startem do tzv. druhé etapy reformy veřejných financí?

"Rozhodně to není žádná razantní reforma. Je to prostě opět jen příštipkaření a kompromisnictví, což samozřejmě vyplývá z politické situace a ze slabé pozice této tzv. vládní koalice, která je rozštěpená nejen podle hranic politických stran, ale i uvnitř té hlavní strany, to znamená sociální demokracie."

Myslíte si tedy, že pokud by se mělo jednat o skutečnou reformu veřejných financí, je třeba postupovat v tomto směru razantněji a zohlednit také otázku šedé ekonomiky, důchodového systému atd.?

"Já se domnívám, že klíč je ve volebním systému. Skutečně je potřeba, a časem se to určitě ukáže, změnit volební systém tak, aby bylo možno postavit silné vlády, které by potom s plnou odpovědností mohly dělat nějaké zásadní kroky. Pokud by pak ty kroky nevedly správným směrem, docházelo by ke střídání vlád. Dokud toto nebude, tak se budeme stále pohybovat v bludných kruzích a budeme si muset zvykat na polovičaté, možná i čtvrtičaté a osmičaté kroky slabých vlád."

Hostem rubriky Česko v komentáři byl publicista Ondřej Neff.