Kopule kostela v Rožnově pod Radhoštěm ukrývala přes sto let starý krajanský tisk

r_2100x1400_radio_praha.png

Kostel Všech svatých v Rožnově pod Radhoštěm byl postaven mezi lety 1745 až 1750 v barokním slohu a od svého založení byl už mnohokrát opravován, byla vyměněna střecha či kopule. Letos přišla řada na horní část kostelní věže. Když byla 10. srpna snesena a otevřena stará makovice z kopule věže, našly se v ní různé historické poklady. Mezi jinými i krajanský tisk ze poloviny 70. let 19. století.

Kostel Všech svatých v Rožnově pod Radhoštěm, foto: autorka
V druhé polovině 19. století prošel kostel opravou a při té příležitosti vložili předkové dnešních Rožnovanů do makovice různé dokumenty, jako byly například stanovy různých spolků nebo pozvánky na poutě, uloženy tam byly také fotografie Rožnova a jeho tehdejších zastupitelů a rovněž dobový tisk. Jak ale zdůrazňuje Daniel Drápala z Ústavu evropské etnologie Masarykovy univerzity v Brně, jeden z těch, kdo byli přítomni otevření makovice, právě výběr tisku byl značným překvapením.

"Nalezneme tam časopis Světozor, Hlas a různé další noviny. Co je ovšem zajímavé, jsou tam i krajanské noviny, které dokládají jakousi už tehdy vědomou spojitost s krajany v Americe, protože obyvatelé z Rožnovska a Frenštátska se stěhovali do Ameriky především do Texasu a do těch jižnějších států. Co je nejzajímavější: dokumenty se do kostelní věže dávaly koncem srpna roku 1876 a my tam máme vydání z konce května roku 1876. To znamená, že uvážíme-li tehdejší rychlost dopravy, to, že přeci jenom, než ten parník přejel přes celý oceán, tak to trvalo, takže to byly velice čerstvé a aktuální noviny. "

Jak se noviny jmenovaly?

"Byly to noviny Hlas s podtitulem katolický týdeník. Je zajímavé se tam dívat nejen na ty české reklamy amerických firem, které se snažily uplatnit své zemědělské stroje pro krajany, kteří se živili zemědělstvím, ale také jsou tam zajímavé věci jako doporučení, aby se Češi, než odjíždějí do Ameriky, než se vystěhovávají, aby se naučili anglicky. Jsou tam velice podrobné zprávy o dění v Evropě, takže je to i doklad nejen toho, že Rožnované cítili sepětí s krajany v Texasu nebo vůbec v Americe, ale když si čteme ty noviny, tak je to zároveň i doklad toho, že krajané neztráceli zájem o události v Evropě a své rodné zemi. Je tam například několik aktuálních zpráv o smrti Františka Palackého, o událostech politických i hospodářských. Takže když jsme otevírali dokumenty z makovice rožnovského kostela bylo to pro nás takovým pozdravem napříč stoletími od našich předků."