Korespondenční volby pro krajany

Miloš Zeman

Premiér Miloš Zeman podporuje korespondenční způsob voleb, který by umožnil větší účast Čechů žijících v zahraničí ve volbách. Prohlásil to v sobotu na setkání s českými krajany v newyorské Bohemia Hall. Více Jaromír Marek.

V návrhu volebního zákona, o jehož podobu se nyní vedou mezi politickými stranami diskuse, ale zatím možnost korespondenční volby není a musela by být součástí pozměňovacího návrhu. Právě o to usiluje už delší dobu skupina senátorů. Nyní vyjádřil svoji podporu tomuto návrhu i předseda vlády.

"Pokud jsem slyšel námitky, které se týkaly korespondenčního způsobu voleb, byly námitky nikoli principiální ale technické. Ten principiální spor ohledně našich krajanů se týkal toho, zda mají právo volit, když v ČR trvale nežijí. Tato vláda dospěla k závěru, že toto právo mají. Já sám mám pochybnotsi pokud jde o komunální volby, protože těžko můžete volit starostu obce, ve které nežijete, ale nemám naprosto pochybnosti pokud jde o volby parlamnetní, které mají celostátní charakter. Jsou tedy dva argumenty, argument technický a argument časový. Politické argumenty, za které zodpovídám já, padly . Vydali jsme se cestou umožnění dvojího občanství a volebního práva pro naše krajany."

Faktem je, že ve Spojených státech, Kanadě nebo Austrálii, kde jsou poměrně početné české komunity, by uzákonění možnosti korespondenční volby umožnilo zúčastnit se voleb většímu počtu lidí než tomu bylo dosud, kdy všichni musí cestovat mnohdy tisíce kilometrů na české zastupitelské úřady. O jak velkou skupinu voličů jde ale není jasné. Faktem ale je, že například odhady o počtu Čechů žijích ve Spojených státech hovoří o 30-300 tisících lidí. Jaký dopad by mělo zavedení korespondenčního způsobu voleb není možné říci. Více velvyslanec ve Spojených státech Martin Palouš.

"Je to věštění z křišťálové koule. Týká se to nejenom Čecho-američanů, ale i českých občanů, kteří pobývají v USA. Ten odhad může jít od stovek do desítek disíc. Pro nás z toho vyplývá jedniná věc, musíme být dobře připraveni."

Jak uvedl premiér Miloš Zeman, umožnění korespondenčního způsobu voleb rozhodně výsledky voleb neovlivní.

"Všechny analýzy, které mám k dispozici jednoznačně ukazují, že ať bude tento počet jakýkoli, tak rozhodujícím způsobem neovlivní politickou strukturu v ČR, protože vždy drtivá většina voličů budou voliči, kteří jsou na území ČR."

I v případě, že se pro zavedení korespondenčního způsobu voleb podaří získat politickou podporu v Parlamenu a prosadit je do nového volebního zákona, je velmi nepravděpodobné, že by tento institut mohl být využit už při jarních volbách do Poslanecké sněmovny. Stěží by totiž bylo možné připravit všechna technická opatření nezbytná pro korektní průběh voleb tímto způsobem.