Kostelec nad Orlicí

Kostelec nad Orlicí - kostel sv. Jiří, foto: Radek Bartoš, CC BY-SA 3.0 Unported

Dnes se na svých pravidelných cestách vypravíme do Kostelce nad Orlicí - městečka v podhůří Orlických hor. Více uslyšíte od Zdeňky Kuchyňové.

Kostelec nad Orlicí - letecký pohled,  foto: Ben Skála,  CC BY-SA 3.0 Unported
V dávné minulosti se v okolí Orlických hor rozkládaly hluboké pomezní hvozdy. Podle dodnes užívaných jmen jako Doudleby, Škrchleby, Kozodry se dá usuzovat, že Kostelecko bylo už v pohanských dobách osídleno Slovany. Dnes je Kostelec moderním městem, které je pro turisty vstupní branou do Orlických hor. Pro vodáky je tu pak řeka Orlice a spousta možností sportovního využití.

Vůbec první zmínka o Kostelci jako opevněném kostele s osadou se objevuje ve Zbraslavské kronice. Podle tehdejších zápisů Jan z Vartenberka útočil na tvrz zvanou Kostel, byl zasažen do hlavy kamenem z prakovnice a v roce 1316 v předvečer Zjevení Páně skonal.

Kostelec jak už slyšíte v jeho názvu, získal své jméno podle množství kostelů.

Kostelec nad Orlicí - kostel sv. Jiří,  foto: Radek Bartoš,  CC BY-SA 3.0 Unported
"Na jeho území je několik významných kostelů. Je to kostel sv. Jiří, což je barokní kostel, hřbitovní kostel sv. Anny a pak je tu kostelíček Jana Ámose Komenského, což je kostelík menší, ale svojí historií velice zajímavý."

Vztahuje se nějak přímo k Janu Ámosu Komenskému?

"V tomto kostelíku si bral Jan Ámos Komenský svoji manželku, která z Kostelce pochází."

Jak dodala starostka Ivana Červinková, není také běžné, aby malé město, jako je 6,5 tisícový Kostelec nad Orlicí, mělo na svém náměstí několik monumentů. Kostelec má tři - Mariánský sloup, Trojiční sloup a empírovou kašnu.

Mariánský morový sloup na Palackého náměstí,  foto: Radek Bartoš,  CC BY-SA 3.0 Unported
V průběhu staletí vystřídalo město mnoho pánů. Městský znak se stříbrným dvouocasým lvem mu dal Jiří z Poděbrad. Vládl tu i známý Vilém z Pernštejna, moudrý hospodář, který se zasloužil o zakládání rybníků. O jeho náboženské snaženlivosti svědčí i jeho heslo : S Římany věřím, s Čechy držím, s bratřími umírám. Kostelec patřil i královně a tou byla Žofie. Jak vypráví pověst, roku 1403 od ní dostal lazebník Mařan dědická práva k provozu lázní.

"Královna Žofie se prý vracela z Olomouce do Prahy. Blížil se už večer, když se na obzoru objevilo kostelní hradiště. Královna se rozhodla, že v Kostelci nad Orlicí přenocuje. Rychlý posel proto ujížděl k městečku, aby lazebník připravil lázeň. Když se královna objevila, vyšel jí Mařan s uctivým pozdravem vstříc a pozval do místních lázní. Koupání královnu příjemně osvěžilo, lázně chválila a odměnila se lazebníkovi listinou a schválením jeho zděděných práv. Na domku byl kdysi na plechové tabuli namalovaný císařský orel a pod ním nápis Salva guardia. Když se však jeden z Mařanových nástupců dopustil krádeže, bylo právo lázeňské svobody ztraceno."

František Ignác Tůma
Ve městě se ve středověku dařilo i řemeslům. Byly tu například dva pivovary. A i když bylo pití kořalky stíháno, pálilo se v Kostelci v 16 kotlích a ve dvou vinopalnách. Ještě roku 1836 měl každý občan právo pálit ve svém domě kořalku. Ale nedělejme z Kosteleckých pijany. Město má například jedno prvenství v Evropě. Jako vůbec v prvním městě tu bylo zřízeno veřejné acetylénové osvětlení.

Kostelec nad Orlicí se může pochlubit i slavnými rodáky. Těmi byli vynikající zvěrolékař Ignác Josef Pešina, který se zasloužil o to, jak určovat stáří koní podle zubů, člen Olympijského výboru Jiří Guth-Jarkovský či hudební skladatel doby baroka František Ignác Tůma.

"V rámci českých zemí není zase až tak známý, ale v zahraničí je to velice známá postava v hudebním světě. Letos je to 300 let od jeho narození a 270 let od jeho úmrtí. Takže jsme se rozhodli uspořádat sérii akcí na oslavu a připomenutí takhle významného rodáka."

Zámek v Kostelci nad Orlicí,  foto: Ben Skála,  CC BY-SA 3.0 Unported
Významnou osobností Kostelce byl také kníže Josef Kinský z Vchynic, kterému patřily dva zdejší zámky. Panství v majetku rodu zůstalo až do roku 1918. Dnes je zámek opět v soukromých rukou Františka Kinského. Jak uvedl, právě na Podorlicku je velké procento památek v soukromých rukou. Jeho zámek zatím žije opravami.

"Naší sousedkou je Diana Šternberk v Častolovicích, která tím, že podstatnou část svého života prožila mimo území republiky a poté se sem vrátila, přinesla do přemýšlení nás všech způsob, jak ty zámky přivést k životu, a neudělat z nich mrtvé přehlídky historických památek. Když přijedete třeba do Častolovic, tak ten zámek opravdu žije. Turista se má kde najíst, co prohlédnout, turista se má čím pobavit. A ten zámek se dostal do takového stavu, že nikoliv, aby dospělí tahali své děti do zámku za poučením, ale děti tahají své rodiče do zámku. Proč? Protože je tam třeba malá zoologická zahrada, kde si děti mohou na všechno sáhnout a tím ten zámek začíná žít."

Podobný úmysl má i František Kinský. Jak podotýká, každý z majitelů se snaží spolupracovat se správou města. Právě Kostelec nedávno ztratil své muzeum a proto se rozhodl část zámku městu nabídnout. Součástí zámku je také anglický park o rozloze 26 hektarů. Najdete tu 120 let staré stromy a nejrozsáhlejší výskyt bledulí. Když je jaro, vypadá díky nim park jakoby zasněžený.

Zámecký park,  foto: Hana Kašpaříková,  CC BY-SA 3.0 Unported
Kostelec na Orlicí má architektonicky zajímavé objekty i sochy. Díky tomu se dostal i do televizního seriálu Šumná města. Město proto navázalo kontakt s režisérem Lipusem a hercem a architektem Davidem Vávrou. Jak uvedla starostka Ivana Červinková, ze seriálu Šumná města tak vznikla poslední květnový víkend akce Šumná Orlice.

"V pátek je to takové večerní představení, většinou v přírodě. Ten druhý den na kolech objíždíme různé objekty. Letos se chceme zaměřit na významné sochy, které v Kostelci a okolí jsou. Ze seriálu chceme uspořádat i sbírku, abychom některé sochy, které jsou poničené, mohli zrekonstruovat. V nejbližších ročnících bychom tu sbírku chtěli věnovat na znovuobnovení pomníku architekta Roštlapila, který v Kostelci postavil spoustu významných objektů."

Okolí Kostelce nabízí spoustu cyklystických tratí. Na pomoc turistům pak slouží od roku 2002 i cyklobus.

10
50.131583310000
16.226978290000
default
50.131583310000
16.226978290000
50.250000000000
16.416666700000