Krajané v Daruvaru

V posledních dnech se nám pravidelně hlásí z chorvatského Daruvaru Zdeňka Kuchyňová. Tentokrát zamířila do české školy Jana Amose Komenského.