Králíky

Králíky - opevnění, foto: Martina Schneibergová

Minulý týden jsme se vydali na cestu po opevněních východních Čech. Naši cestu dnes zakončíme ve městě Králíky, kde se každoročně o pevnosti svádí bitva. Více už Zdeňka Kuchyňová.

Město Králíky leží ve východních Čechách obklopené horami a čistou přírodou. Většina lidí si určitě při vyslovení tohoto města vybaví blízký Kralický sněžník, který je po Krkonoších a Jeseníkách třetím nejvyšším pohořím v České republice. Je označován jako "střecha Evropy", poněvadž jeden z jeho vrcholů - Klepý - tvoří hlavní evropské rozvodí, voda z jeho svahů je odváděna do přítoků Černého, Severního a Baltského moře. V létě nabízí Kralicko ideální podmínky pro turistiku, v zimě pro lyžování. Jednou z největších atrakcí této oblasti je mohutný systém československého pohraničního opevnění z let 1935-1938. Králíky však byly po Mnichovu i s pevnostmi připojeny k Německu. Na mohutné opevnění se přijel podívat i Adolf Hitler. Na relativně malém území tu jsou tři dělostřelecké tvrze s rozsáhlými podzemními prostorami. Pravidelně koncem srpna je v Králíkách pořádána vzpomínková akce s ukázkami boje o čs. opevnění s názvem "Mobilizace Cihelna", která se jmenuje podle jedné z pevností. Jak uvedli její organizátoři bratři Tomáš a Marek Bartošovi, diváka přenese do podzimních dnů roku 1938.

Králíky - opevnění,  foto: Martina Schneibergová
"Je to ukázka, když zjednodušeně řeknu jak to mohlo tehdy vypadat, kdybychom se bránili. Snažíme se ukázat samozřejmě jakousi fikci, jak to mohlo opravdu vypadat. Takže ukazujeme třičtvrtěhodinový takový simulovaný boj v podstatně menších měřítkách, nemůžeme dodržet tehdejší vzdálenosti, ale snažíme se ukázat tu tehdejší strategii, techniku a všechny věci s tímto související. To je vlastně jenom dobová ukázka, protože celá akce - ta Cihelna - je celodenní program, kdy návštěvníci mohou v sobotu zhlédnout ten hlavní program, ale i okolní muzea. Je to program pro celou rodinu."

Kolik lidí přijde?

"Pohybuje se to tak v řádech kolem deseti tisíc návštěvníků za sobotu za ten hlavní den."

Jak vlastně probíhá ta střelba?

"Je to imitace těch střeleb. Buď slepé náboje nebo imitace těch výbuchů v rámci rozbušek, což zařizuje vždycky armáda s vojenským pyrotechnikem, který má toto na starosti. Tím, že celá ta ukázka má nějakou režii, nějaký scénář, je to všechno secvičené, takže se dbá na tu bezpečnost a dodneška jsme neměli jediný úraz."

Způsoby boje o opevnění jsou většinou provedeny tak, jak byly odborníky připravovány a střetnutí končí vítězstvím čs. jednotek a obnovením suverenity státní hranice. Diváci se ocitají přímo uprostřed děje a tím i v křížových obranných palbách pevnostního systému. Akci Cihelna doplňuje vystoupení mažoretek, šermířů, divadelníků i koncerty a samozřejmě celý den jsou přístupné i objekty čs. opevnění. Návštěvníci mohou zavítat i do Vojenského muzea Králíky, které leží přímo u bojiště. Je to muzeum relativně mladé - jak uvedl náš průvodce Marek Duraj, vzniklo na konci srpna loňského roku.

"Otvíral to jeden z nejčestnějších hostů - dcera generála Krejčího - ke kterému tady zrovna máme udělanou speciální obrazovou výstavu. A je to jediná takto ucelená výstava v republice s tím, že za pomocí přímo jeho dcery a rodinných materiálů jsme udělali knížku, což je zase to nejucelenější, co vlastně o jeho osobě bylo vydáno. Byl to náčelník generálního štábu a trošku si troufám říci, že měl pod palcem opevnění jako takové."

Foto: oficiální stránky Vojenského muzea Králíky
U budovy muzea stojí tři obrovská sila a i zde mají být výstavní plochy. Sila mají vnitřní průměr 9 metrů a uvnitř budou vestavěna jednotlivá patra, včetně schodiště a z horní části bude vyhlídka. To je však daleká budoucnost. Zatím jsou exponáty v přízemním sále a na okolní ploše.

"Ta technika je různorodá. Samozřejmě naše zaměření je druhá světová válka, ale ne vždy je tato technika běžně k mání a získání pro muzeum. To znamená, zaměřujeme se na od výzbroje naší armády první republiky, přes výzbroje a výstroje armád bojujících v druhé světové válce, až po naší armádu 60. a 70. let, s tím, že bychom v tomto samozřejmě rádi dál pokračovali postupně, jak armáda bude vyřazovat techniku, která už bude nepotřebná, tak aby ti lidé vždycky tady viděli průřez tou naší armádou. V té konečné podobě má být až 3000 metrů čtverečních výstavní plochy. Budou pak venkovní plochy, kryté stání pro velkou a těžkou bojovou techniku, jako jsou velké transportéry, tanky a podobně s tím, že se to dále rozšíří o ukázkovou dráhu, kdy při určitých příležitostech budeme tuto techniku dobovou ale i současnou předvádět návštěvníkům v akci, jízdě."

Králíky
Muzeum dokonce plánuje, že bude v bojové technice návštěvníkům nabízet i svezení. Turistickou zajímavostí města Králíky však není jen opevnění. Historické jádro města patří mezi nejlépe dochované v širokém okolí a v roce 1990 bylo prohlášeno městskou památkovou zónou. Historii zde připomíná místní muzeum. Jeho návštěvník se například dozví, že Králíky koupil v 16. století s deseti vesnicemi Zdeněk z Valdštejna - jeho prasynovcem byl známý vojevůdce v Třicetileté válce Albrecht z Valdštejna. Nad městem vyvěraly také léčivé prameny a proto zde dal králický rodák biskup Tobiáš Jan Becker v 17. století postavit poutní komplex. Kraličtí pro poutníky začali vyřezávat upomínkové předměty. Zdejší betlémy se dokonce prodávaly i v Americe jako "pravé vídeňské jesličky". Stranou nezůstala ani další řemesla - například tkalcovství a především varhanářství. Varhanami králických mistrů se může pochlubit nejeden chrám a kostel v celé České republice. Jedny z nejvýznamnějších varhan se nacházejí i v pražské Loretě.

10
50.084184700000
16.760517800000
default
50.084184700000
16.760517800000