Kultura

hudební festival Mladá Praha

Opět po týdnu se vám hlásí Evelina Himalová s okénkem do české kultury.

hudební festival Mladá Praha
Ke svému závěru se blíží 10. mezinárodní hudební festival "Mladá Praha", nad kterým převzala záštitu Nadace Dagmar a Václava Havlových "Vize 97", a na nějž se sjeli do České republiky muzikantské naděje devíti národností ve věku 14 až 29 let. Nejmladší účastnicí je čtrnáctiletá ruská flétnistka Olga Leonová, která přehlídku zahájila. Jejímu suverénnímu vystoupení v doprovodu české klavíristky Radky Šlégrové a přesnému provedení všech sedmi skladeb od Godarda, Faurého a Dolzhikova, které si na repertoár vybrala, tleskalo publikum nepřetržitě téměř deset minut.

Z našich domácích mladých talentů v oboru vážné hudby, kteří se festivalu účastní, jsou velkým příslibem do budoucna například patnáctiletý houslista Josef Špaček, šestnáctiletý violoncellista Tomáš Jamník či stejně "mladá" pianistka Veronika Böhmová. Na koncertě minulou neděli ve Španělském sále Pražského hradu bylo potěšením pozorovat, i jak si vede sotva dvacetiletý český dirigent Jakub Hrůša, který zde řídil Orchestr Dětské opery Praha. Na témže pódiu se mimo jiné představil také patnáctiletý kanadský houslista Cedric Cohen-McCollum, o něm jste v našem vysílání už slyšeli, kterého na koncertní dráhu připravuje česká pedagožka - krajanka, profesorka Soňa Jelínková.

Tolik Pavel Štrach, tajemník festivalu "Mladá Praha". Panu profesoru Lubomíru Kosteckému se samozřejmě sluší k nejvyššímu japonskému vyznamenání udělovanému cizinci - "Řádu svatého pokladu se zlatými paprsky a záponou" - pogratulovat. On sám o svém dojmu z této pocty, o které informovala všechna japonská média, říká... Myšlenka založit hudební festival, který by zval na takovéto fórum mladé začínající umělce, a tím jim umožnil, aby se představili koncertnímu publiku, vznikla v roce 1991. Iniciátory byli zakladatelé Mezinárodní hudební společnosti v Mnichově, profesor zpěvu a klavíru Haruhito Kobayashi, Japonec působící trvale v Mnichově, a doktor Rudolf Bachinger, taktéž z Mnichova. V průběhu dvou let, v nadšení z dalekosáhlých politických změn, které se udály po roce 1989, bylo organizační těžiště přeneseno do Prahy, jako významného kulturního centra nové Evropy. Zde byl ustaven hlavní festivalový výbor a současně za japonskou stranu zvolen festivalový výbor v Tokiu. Oběma společně se podařilo úspěšně zvládnout devět předchozích ročníků, a nyní i desátý, jubilejní. Za péči o rozvoj této mezinárodní spolupráce dostal letos v červnu prezident festivalu "Mladá Praha" profesor Akademie múzických umění a zakladatel slavného Smetanova kvarteta Lubomír Kostecký vysoké japonské vyznamenání - "Řád svatého pokladu se zlatými paprsky a záponou". Pavel Štrach vám ho představí... V Japonsku byl pan profesor Kostecký - jak už bylo řečeno - celkem dvacetkrát, z toho se Smetanovým kvartetem od roku 1958 šestnáctkrát. Patří bezesporu k největším reprezentantům české kultury a propagátorům české hudby doma i ve světě...

Tak to byla ukázka ze Smetanova kvartetu "Z mého života" v podání tělesa, které si dalo do názvu jméno tohoto českého i světového hudebního velikána.


uvedl k repertoáru nové sezóny Státní opery Praha její intendant Daniel Dvořák. Prvním představením nové sezóny Státní opery Praha o tomto víkendu je Verdiho opera "Rigoletto", kterou zde současně končí i tradiční Verdiho festival, letos pořádaný už podeváté...