Kužvart jednal v Bavorsku; Mnichov trvá na bezpečnosti Temelína

Bavorský ministr životního prostředí Werner Schnappauf opakoval požadavek největší německé spolkové země, že česká jaderná elektrárna Temelín musí odpovídat vysokým západním bezpečnostním standardům. Jak informoval jeho úřad v Mnichově, při setkání s českým ministrem životního prostředí Petrem Kužvartem Schnappauf kritizoval, že v zařízení vůbec byl zahájen zkušební provoz, než se definitivně vyjasnily bezpečnostní otázky. Kužvart přislíbil, že konkrétní požadavky předá Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost. Jak řekl pro Českou republiku jako kandidátskou zemi je v této citlivé oblasti velmi nezbytná transparentnost a otevřenost vůči sousedům. V Bavorsku proti Temelínu protestují četné občanské a ekologické aktivity. Bavorský premiér Edmund Stoiber naposledy koncem února vyzval k zajištění bezpečnosti Temelína. Narozdíl od protestujícího Rakouska ale připomněl, že jeho spolková země je pro mírové využívání jaderné energie. Schnappauf zároveň ocenil, že po pádu železné opony se v česko-bavorském pohraničí výrazně zlepšila kvalita přírody a životního prostředí. Významné jsou mimo jiné přeshraniční projekty v národních parcích Šumava a Bavorský les. Obě strany společně postupují třeba při ochraně vzácné perlorodky říční, rysů či tetřívků. Další pokrok si oba ministři slibují od budoucího vstupu Česka do Evropské unie. V rámci takzvané twinningové spolupráce mezi Českem a Německem, která představuje novou formu asistence EU pro kandidátské země, podporuje Bavorsko české sousedy při výstavbě účinného informačního a varovného systému ve prospěch kvality ovzduší, při ochraně přírody, přírodních druhů a dalších jednotlivých projektech. Celostátní petiční akci proti dovozu elektřiny vyráběné v české jaderné elektrárně Temelín zahájili v centru rakouské metropole sympatizanti ekologické organizace Greenpeace. Petici budou moci obyvatelé země podpořit až do letošního října. Získané podpisy hodlají ekologové zaslat všem distributorům elektrické energie s požadavkem, aby přerušili obchodní vztahy s německou společností E.ON, která odebírá elektřinu z České republiky. "Rakouský zákon o elektřině sice zakazuje přímý dovoz elektrického proudu z nebezpečných jaderných zařízení východní Evropy, ale nezakazuje, aby se elektřině z Temelína podařilo dostat do Rakouska přes jiné státy Evropské unie," upozorňuje Greenpeace.