Květinový den - boj proti rakovině

Flower for Cancer Awareness

Letošní Květinový den, jedna z nejvýznamnějších propagačních akcí v boji proti rakovině, připadne na středu 15. května. Téměř pět tisíc dvojic studentů, skautů, členů onkologických sdružení a svazu žen bude ve dvou stovkách měst a obcí celé České republiky nabízet květ měsíčku lékařského a získávat dobrovolné příspěvky na činnost Ligy proti rakovině. Loni se tak podařilo shromáždit 17 milionů korun. Více informací o využití těchto prostředků a o chystaném letošním Květinovém dni přináší Milena Štráfeldová:

Květ měsíčku - symbol boje proti rakovině
Květinový den v České republice letos proběhne již pošesté. Nemá tu zatím tak velkou tradici jako v západoevropských zemích, pro srovnání například ve Francii se konal jednatřicetkrát. I v Česku se ale už stal symbolem prevence v boji proti nádorovým nemocem a ohleduplnosti vůči onkologickým pacientům. V letošním ročníku při něm budou dvojice studentů nabízet 800 tisíc květů měsíčku lékařského spolu s informačními brožurami o prevenci onemocnění, ve kterém mají Češi bohužel světový primát, totiž rakoviny tlustého střeva a konečníku.

"Současně informujeme generaci, která je padesát a více let /stará/, že má nárok na bezplatné vyšetření, tzv. sekundární prevenci, stolice na krvácení, poněvadž přítomnost krve ve stolici je jeden z příznaků rakoviny konečníku."

... doplňuje prof. Zdeněk Dientsbier, předseda Ligy proti rakovině. Toto občanské sdružení se již na počátku 90. let zapojilo do dlouhodobého projektu Evropské unie "Evropa proti rakovině".

"Smyslem toto projektu není nic jiného než přesně informovat veřejnost o rizicích každodenního života, o kterých je známo, že se spolupodílejí na vzniku rakoviny. Nemusím chodit daleko pro příklady: kouření, nesprávná výživa, nedostatek pohybu."

... dodal prof. Dientsbier. Projekt ukázal, že vyšší informovanost veřejnosti prokazatelně vede k poklesu počtu nádorových oněmocnění. Například nových pacientů s rakovinou prsu nebo plic tak ročně ubývá o jedno procento. Vedle preventivních akcí se Liga proti rakovině věnuje i přímé péči o onkologické pacienty. I v letošním roce pro ně uspořádá šest čtrnáctidenních rekondičních pobytů. Podle Prof. Evžena Skaly se jich zúčastní celkem 150 nemocných s různými druhy rakoviny:

"My nerozlišujeme ty diagnózy, takže třeba loni jsme měli 28 různých diagnóz."

Rekondiční pobyty pomáhají pacientům nejen po zdravotní stránce, ale i psychicky. Například kontakt s vyléčenými lidmi jim dává větší naději na vlastní uzdravení. Liga proti rakovině podporuje také vzdělávání mladých onkologů, podporuje jejich studijní pobyty v zahraničí, a finančně přispívá na lékařský výzkum. Letos poskytne finanční příspěvek na výzkum účinnosti tzv. devitalizace, tedy podvazování zhoubných nádorů.