Kvůli travičům ubývá orlů mořských

Sea eagle

Další orel mořský se minulý týden stal obětí otrávené návnady. Celkově už ornitologové zaznamenali sedm takových případů. V Česku přitom sídlilo v uplynulých letech jenom asi 25 párů tohoto přísně chráněného živočicha. Česká ornitologická společnost proto vypsala odměnu za informaci vedoucí k dopadení travičů. Blíže k tomu Zdeněk Vališ.

Orel mořský
Nejvíce případů otrávených ptáků hlásí ornitologové ze Znojemska a z jižních Čech. Přestože k pokládání otrávených návnad dochází ve zvýšené míře od roku 2004, zatím nebyl nikdy nikdo stíhán. Ornitologové před časem vypsali odměnu 20 tisíc korun za dopadení travičů. Díky darům od sponzorů mohli nedávno zvýšit odměnu na 55 tisíc korun.

"Většina darů pochází od soukromých podnikatelů. Společnost do toho dala vlastních 20 tisíc. Teď by se k tomu měla připojit i Českomoravská myslivecká jednota."

Vysvětluje předseda České společnosti ornitologické profesor Karel Šťastný. Čas od času se v médiích spekuluje o tom, že viníky by bylo možné nalézt nejspíše mezi rybáři, kteří považují orly mořské za nevítané konkurenty. Karel Šťastný ale taková apriorní podezření odmítá.

"My si dokonce myslíme, že ani myslivci, ani rybáři ty návnady nedávají. Mohou to být klidně soukromníci, kterým vadí někteří predátoři. V poslední době se třeba hodně rozmnožili kuny. Může to být kladeno i na lišky."

Karel Šťastný,  foto: Zdeněk Vališ
Kdyby se zjistilo, že pachatelé vlastně ani nechtěli hubit speciálně orla mořského, ale právě zmíněnou kunu či lišku, ani to by prý nebylo bráno jako polehčující okolnost.

"V žádném případě ne, protože prostředky na otravy je zakázáno v naší republice používat. V každém případě jde o ilegální čin, který se nedá ničím omluvit."

Orel mořský je největší evropský orel s rozpětím křídel až 2,5 metru. Nejčastěji se s ním setkáme především v okolí větších vodních nádrží či řek. V průběhu minulých století zažil tvrdé pronásledování, dokonce byl ve značné části Evropy vyhuben. Koncem dvacátého století se však v důsledku ochrany na řadu původních hnízdišť v Evropě vrátil. A jak je tomu v Česku? Jedná se o navrátilce z původní fauny nebo je zde uměle vysazený?

"Dalo by se spíše říci, že navrátilec. Asi do roku 1920 skutečně na našem území hnízdil. V roce 1976 bylo u nás díky jednomu německému chovateli vypuštěno devět odchovaných orlů mořských. Dopadlo to tak, že tito ptáci u nás skutečně zahnízdili. To začalo v osmdesátých letech. A počty orlů začaly postupně stoupat. Teď pravděpodobně ty stavy půjdou opět dolů, právě kvůli těm otravám. Mezi otrávenými ptáky je totiž dost starších ptáků, kteří už hnízdí. Tito orli dospívají až zhruba v pátém roce života, čili hnízdí poměrně pozdě."