Lámat ruce

0:00
/
0:00

Jazyk obsahuje veliké množství frazému. Definice říká, že je to ustálené spojení slovních tvarů, v němž alespoň jeden tvar má výjimečnou funkci. Význam spojení není přímo odvoditelný z významu tvaru. Jednodušeji řečeno, frazeologické spojení vnímáme jako celek. Stává se poměrně často, že mluvčí chce svůj projev vyšperkovat nějakým frazémem, ale propojí se mu frazémy dva nebo do ustáleného frazému doplní nový prvek. Takovému jevu říkáme kontaminace.

Dá se divadelní hra i číst jako kniha?
Jazyk obsahuje veliké množství frazému. Definice říká, že je to ustálené spojení slovních tvarů, v němž alespoň jeden tvar má výjimečnou funkci. Význam spojení není přímo odvoditelný z významu tvaru. Jednodušeji řečeno, frazeologické spojení vnímáme jako celek. Stává se poměrně často, že mluvčí chce svůj projev vyšperkovat nějakým frazémem, ale propojí se mu frazémy dva nebo do ustáleného frazému doplní nový prvek. Takovému jevu říkáme kontaminace.

Například holčička na koupališti řekla:"Ta vodička je teplá jako med." Ale jako med může být něco jen sladké. Každopádně v obou případech je vjem příjemný, ať sladkost medu nebo teplota vody.

V projevu veřejného činitele jsme mohli slyšet následující výrok: "Nechci lámat ruce nad situací." V jazyce můžeme 'lomit rukama' nebo nad něčím 'lámat hůl'. Výrok je zkřížený ještě s frazémem 'mýt si ruce nad něčím', který vidíme v následující otázce z korpusu 'rozhodně si nechci mýt ruce s Pilátem'. Tento frazém znamená, že mluvčí nechce nést za své činy zodpovědnost.

Následující výrok nás také rozesměje: "ČSSD ať si zamete na vlastním pískovišti". Tady mluvčí zkřížil frazém 'zamést si před vlastním prahem' a 'hrát, mít nebo dělat něco na svém vlastním písečku'. I následující větu pronesl politik: "Věci sociální demokracie byly zameteny pod stůl". Ovšem věci, které nechceme řešit, zametáme pod koberec.

Komentátor řekl: "Nabyvatelé digitálního vysílání nedostali zlatou slepici". Dostat, mít zlaté vajíčko znamená získat velmi výhodný zdroj výdělku. Velice často se vyskytuje v množném čísle. Podívejme se na doklady tohoto frazému do českého národního korpusu. 'Domácí cestovní ruch nabírá dech a postupně začíná snášet zlatá vajíčka'. 'Nejásám, když jsem postaven do role slepičky, která snáší zlatá vajíčka'.

Jak došlo k následující kontaminaci, těžko uhodneme. Snad jsou to frazémy 'z toho se nestřílí' a 'co si uvaříme, to si taky sníme'. Tento kontaminovaný frazém zní: 'nebude se střílet, jak se to vaří'. Poslední kontaminace je snad jen přeřeknutí a nebo snaha o vtip: 'trefit hlavičku na hřebíček'. V češtině ovšem 'trefujeme hřebíček na hlavičku'. Jsme to ale popletové, což. A přitom vzdělaní.


Písnička Ivana Mládka o "zapeklité češtině" předeslala o čem je projekt, který vám na tomto místě Radio Praha nabízí.

Nejedná se o kurz českého jazyka, jak by se mohlo na první pohled zdát. Je to spíše povídání a zamyšlení o češtině, jejích proměnách v závislosti na společenském životě, historii a podobně. Jednotlivé kapitoly se pozastavují u různých zvláštností a zajímavostí, které v současné češtině nalézáme.

Doufáme, že se vám tato série zastavení nad českým jazykem bude líbit. Přivítáme samozřejmě vaše názory a připomínky.

Seriál připravila Věra Schmiedtová - vědecká pracovnice Českého národního korpusu. O jakou instituci se vlastně jedná a o čem v novém seriálu uslyšíte, se dozvíte z následujícího rozhovoru, který s paní Schmiedtovou natočil Jaromír Marek..... Pozorování jazyka byla ověřena v Českém národním korpusu, podrobnosti o něm najdete na internetové adrese ucnk.ff.cuni.cz