Letošní folklorní festival ve Strážnici měl rekordní návštěvnost

31.jpg

Strážnice na Hodonínsku patřila o minulém víkendu folkloru. A to doslova. Do městečka, v němž žije necelých šest tisíc obyvatel, se sjely další tisíce účinkujících a návštěvníků z celé republiky i z dalekého zahraničí. Probíhal tu totiž už 64. ročník Mezinárodního folklorního festivalu. Pro dnešní kulturní rubriku na něm natáčela Milena Štráfeldová:

Tato znělka strážnického folklorního festivalu se od minulého čtvrtka do neděle ozývala ve Strážnici velmi často. Zahajovala totiž desítky různých programů, které probíhaly v celém areálu strážnického Národního ústavu lidové kultury. Podle ředitele ústavu Jana Krista byla programová nabídka nejvýznamnějšího folklorního festivalu v Česku letos ještě rozsáhlejší než v minulých letech:

"64. ročník Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici se proti minulým letům rozšířil. Jeho součástí je taky 27. ročník Dětské Strážnice. Dohromady je to celkem 38 různých programů. Využívají se k nim jak amfiteátry v zámeckém parku, tak vlastní zámek a zámecká expozice. Také Muzeum vesnice a prostředí města. Takže ten festival je proti minulým letům rozsáhlejší a bohatší."

Festival každoročně představuje jeden region s dosud živým folklorem. Letos to bylo méně známé a opomíjené Luhačovické Zálesí. Přitom tuto oblast zmiňoval už Jan Ámos Komenský. Hlavní zahajovací program festivalu byl věnován památce etnografa Antonína Václavíka, který na Zálesí sbíral písně, tance a další doklady lidové kultury. Spoluautorkou pořadu byla etnoložka Blanka Petráková z luhačovického muzea.

"Název toho pořadu byl Pod Biskupskú horú hospoda malovaná aneb Luhačovické Zálesí zpívá a tančí. Bylo tam to nejkrásnější z pokladnice lidové hudby a tance na Zálesí, plus krojová přehlídka."

Při zahájení festivalu byla také předána Cena ministerstva kultury ČR za rok 2008. Dostala ji Libuše Hynková, dlouholetá choreografka Československého státního souboru písní a tanců. Pravidelnou součástí Strážnice bývá i soutěž ve verbuňku, na kterou se sjíždějí verbíři z celé Moravy.

Nejlepším letošním verbířem se stal Jakub Tomala z Popovic u Hradiště. Verbuňk byl jako jediná nehmotná památka z České republiky zapsán na seznam UNESCO. I tento zápis podle Jana Krista pomohl k tomu, že starodávný tanec, který tančili mladí chlapci před odvodem na vojnu, je na Moravě stále živý:

"Zápis do Seznamu světového dědictví tomu napomohl. Dnes se verbuňk tančí mnohem víc než před několika lety, když jsme začali zpracovávat návrh, který jsme předkládali do Paříže. Naopak to působí blahodárně na vývoj verbuňku, protože se o něj ti chlapci zajímají a zajímá se o to i široká veřejnost. Seznam UNESCO je prestižní záležitost a verbuňk je zatím jediný z naší země, který je tam zapsaný."

Jeho slova potvrdili i samotní návštěvníci festivalu, kteří si verbuňk zatančili u vinných sklípků ve strážnickém skanzenu:

Jan Krist připomněl, že na strážnickém festivalu nikdy nechybí ani zahraniční hosté.

"Tentokrát jsme pozvali účastníky ze sedmi zemí. Vedle tradičního Slovenska je to třeba Bulharsko, Jižní Korea, Anglie... Je tady i turecký soubor. Jednak je to soubor školní, ale do programu Mistrovská díla světového kulturního dědictví UNESCO přijel skutečně i derviš, který bude předvádět tyto tance, které jsou ve světovém seznamu zapsány stejně jako náš verbuňk."

Jedním z vrcholů strážnického festivalu bývá i průvod všech souborů městem. Krojovaní účastníci z Česka i zahraničí tančili a zpívali po celé Strážnici nejméně dvě hodiny:

"Účast je velká. Je to zhruba dva tisíce domácích účinkujících a ke třem stovkám zahraničních účastníků. Průvod je asi vůbec největší strážnický program, většina souborů tu má povinnou účast, protože to je nejnavštěvovanější pořad."

Letošní Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici zaznamenal rekordní návštěvnost. Během čtyř dnů přišlo do strážnického areálu na dvacet tisíc lidí. Ke Strážnici se vrátíme ještě příští sobotu, v dalším dílu našeho folklorního cyklu Ach synku, synku. Uslyšíte v něm výběr z dětských pořadů, které měly mezi diváky velký úspěch.

Foto: autorka