Lidé kupují dárky na dluh, katolická církev varuje

Foto: archivo de Radio Praga

"Můžu vám ještě položit jednu otázku? Hodilo by se vám víc peněz na vánoční dárky?" zeptá se vás dáma na přepážce seriózního bankovního domu po vyřízení požadovaných služeb. Jedná se o správně načasovanou nabídku spotřebitelského úvěru. Mnozí čeští občané, kteří půjčce řekli své ano, však později zjišťují, že nemají na splácení. Objem spotřebitelských úvěrů roste a letos podle odhadů přesáhne zadlužení domácností u bank 415 miliard korun.

"Domácnosti budou na konci letošního roku dlužit bankovnímu sektoru 410 až 415 miliard korun. Očekávám, že jen od bankovního sektoru si v posledních dvou měsících roku vezmou spotřebitelé úěry za 5 až 7 miliard. To budou především peníze na pořízení vánočních dárků."

Odhaduje Vladimír Pikora, analytik Volksbank. S výší celkového zadlužení roste v poslední době i neschopnost českých domácností své finanční závazky řešit.

"Je to pravda, v minulosti jsme viděli ten trend, že se jeden úvěr splácel jiným úvěrem a vznikla taková sněhová koule úvěrů, která se neustále nabalovala. A samozřejmě v některých případech to vyústilo již v to, že lidé nebyli schopni splácet. Nicméně pokud srovnáme situaci u nás a v západní Evropě, tak je vidět, že u nás ta situace ještě zdaleka není tak dramatická. To je způsobeno tím, že u nás stále ještě daleko méně lidí má úvěr nebo je zadlužena. Takže tento trend bude pokračovat a dá se předpokládat, že v budoucnu lidí, kteří budou mít problémy se splácením, bude více. Nicméně bankovní sektor již reaguje a já se nedomnívám, že by počel lidí, kteří by měli problémy se splácením úvěrů, byl tak vysoký, že by to mohlo zásadně ovlivnit ekonomiku."

Biskup Václav Malý
Ekonomiku státu ne, hospodaření jednotlivých domácností však dluhy ovlivní zcela zásadně. Také proto se letos poprvé k problematice vyslovila i největší česká církev, konkrétně rada Iustitia et pax církve římskokatolické, a vydala prohlášení k veřejnosti. Předseda rady biskup Václav Malý Radiu Praha řekl:

"Důraz našeho dokumentu směřuje k tomu, aby člověk s rozvahou plánoval svoji budoucnost, aby neviděl přímou úměru mezi osobním štěstím a osobní spotřebou, protože pocit osobního štěstí souvisí především s mezilidskými vztahy. Nikoli s tím, co člověk má nebo co si momentálně může dovolit. Zvláště v předvánoční době, kdy jsme masírováni reklamou, bychom neměli brát jako měřítko, co si mohou dovolit ti druzí, ale co si můžeme s odpovědností dovolit my, a proto se tedy chránit nějakých neuvážených kroků."

Ekonomové tvrdí, že situace u nás ještě zdaleka nedosahuje úrovně, jaká je běžná v rozvinutějším zahraničí. Myslíte, že vaše výzva má naději na úspěch?

"Je to podnět. Protože dynamika zadlužování roste mílovým tempem. je pravda, že aztím jsme pod průměrem vyspělých evropských států, ale to neznamená, že bychom se neměli snažit zbrzdit tuto velmi nebezpečnou dynamiku, protože během několika let se to může změnit opravdu ve velmi vážnou situaci. Já bych se nechtěl nechat uchlácholit a je to spíše výzva ke všeobecné diskusi, aby o tom začali více hovořit politici, aby se o tom více začalo hovořit i ve sdělovacích prostředcích."