Lidé z praxe podporují inovativní myšlení

Nečasova vláda má ve svém programovém prohlášení závazek, že bude podporovat vědu, výzkum a inovace. Zatím zůstává spíš na papíře. Spolupráce vysokých škol a podniků je v Česku nejslabší ze všech zemí OECD. Ministerstvo průmyslu a obchodu proto přišlo s výzvou Inovace/Inovační projekt. Ta je ale určena převážně firmám, které spolupracují s vědeckými ústavy. Naopak soutěž Česká inovace je iniciativa zdola a míří ve svém prvním ročníku na celou společnost. Chce podchytit kreativní potenciál, který v české společnosti dřímá.

Sešla se skupina profesionálů a nadšenců a po roce příprav se jim podařilo uvést do života myšlenku soutěže na podporu inovací. Ministerstvo průmyslu a obchodu jejich projekt zaštítilo. Ředitelka pořádající společnosti Česká inovace Martina Leškovská říká, že v české společnosti je velký potenciál a připomíná televizní pořady Receptář nejen na neděli nebo Rady ptáka Loskutáka, které jsou přehlídkou drobných inovací v každodenním životě.

"Inovace je snaha něco zlepšit. Na to není potřeba být guru ani studovaný inženýr, inovátorem se může stát každý, kdo má nápad zlepšovat, ale záropveň musí mít i trochu obchodního ducha, aby věděl, co jím chce docílit, jak bude implementovaný. Samotný nápad ještě není garance úspěchu, musí za ním stát ještě myšlenka, jak ho uvést do života."

Podpora inovací směřuje k vyšší konkurenceschopnosti České republiky. V soutěži Česká inovace se spojilo 15 subjektů a společnými silami vyzvali inovátory bez ohledu na jejich věk, odvětví, v kterém pracují, nebo zkušenosti.

"V tomto prvním ročníku jsme nechtěli dávat žádná omezení, nastavovat soutěž na jeden druh inovace. Tento ročník je otevřený inovacím produktovým, technologickým i sevisním."

Do soutěže se mohou přihlásit jak fyzické osoby, například podnikatelé, studenti či další fyzické osoby - tak i právnické osoby. Ústředním cílem soutěže je rozpoznat perspektivní inovace, ocenit jejich autory a podpořit další uplatnění v praxi.

Jaká bude cena pro vítěze soutěže?

"Očekává se, že ceny budou finanční. Ale z našeho pohledu si inovátor v tomto ohledu umí pomoct sám, zajde do banky a vyřídí si podnikatelský úvěr. Nemyslím, že to by bylo to, co od nás potřebuje. Inovátoři potřebují navést, jak správně postavit podnikatelský záměr, kde je jejich obchodní potenciál - to se týká know-how při implementaci inovace."

Soutěž finančně zaštítila společnost 3M. Její ředitel David Vrba říká, že finanční vklad firmy 3M chápe jako výraz její společenské zodpovědnosti:

David Vrba
"Je to společenská zodpovědnost, to znamená, že opravdu neočekáváme, že se nám to zítra nebo pozítří vrátí. my potřebujeme kvalitní zákazníky v České republice. Máme dlouhodobě strach, že firmy, které tu dělají takové to spojování, ten assembling, kdy se tu jenom skládají věci dohromady, tak tyhle firmy můžou odcházet. Ale my tu potřebujeme kvalitní firmy, nové české firmy, které budou i v budoucnu potřebovat naše výrobky. To kdybych to položil jenom do ekonomické roviny. Ale efekt uvidíme třeba až za deset let."

Uzávěrka soutěže je 18. listopadu letošního roku a vítězové budou vyhlášeni v únoru 2012. V 19. a 20. století se zrodilo mnoho významných inovací, na které může být Česká republika hrdá, jako například elektrická pánev zvaná remoska, patentka či kontaktní čočka, připomínají organizátoři. Rádi by, aby soutěž ČIN vedla ke vzniku dalších podobně originálních nápadů.