Lipensko

V dnešní rubrice se společně se Zdeňkou Kuchyňovou vydáme na Lipensko a povídat si budeme nejen o této známé přehradě, ale hlavně o městě Vyšší Brod a jeho klášteru.

Oblast Lipenska leží na jihu Čech a nabízí příležitost poznat nedotčenou krásu přírody, kterou si zachoval zejména pravý břeh jezera - po dlouhé roky díky železné oponě nepřístupný. Jaro a podzim na Lipensku jsou předurčeny pro milovníky rybaření, houbaření i pro vyznavače turistiky a výletů za poznáním. Léto je zde pravým rájem pro všechny příznivce aktivní dovolené, který nabízí snad všechny druhy vodních sportů. Turisty nezklame ani zimní sezóna. Atraktivním sportem je bruslení po zamrzlé hladině Lipna, pro lyžaře je připraveno několik sjezdových tratí a řada kvalitních běžeckých stop. Nedaleko přehrady Lipno v nejjižnějším cípu Čech leží město Vyšší Brod. Jen pro zajímavost, kdykoliv meteorologové hlásí, kde byla největší zima, zaručeně to je Vyšší Brod, snad nejstudenější místo v České republice. V posledním desetiletí vyrostly v řadě měšťanských domů příjemné obchody, cukrárny a restaurace, které zvou turisty, aby vzali za kliku a vešli dále. K návštěvě zve i místní cisterciácký klášter, za jehož dveřmi mě očekával páter Justýn a začal vyprávět o jeho histoii. V klášterním kostele je jeden z nejznámějších gotických oltářů v Čechách od Mistra vyšebrodského. Na oltáři jsou obrovské obrazy, které se mění pomocí kladek podle liturgického času. Např. na vánoce je na oltáři obraz narození Krista, v postní době ukřižování a o velikonocích zmrtvýchvstání. V klášteře je i náhrobní kámen posledního Rožmberka Petra Voka a nachází se tu i ostatky dalšího slavného šlechtice Záviše z Falkenštejna - Vítkovce, který vedl odboj proti Přemyslovcům. Milovníci umění najdou v klášteře nejstarší galerii v Čechách, kam se nyní po restutici vrátila řada obrazů. Klášter se může pochlubit i vynikající barokní knihovnou. Jen pro zajímavost, knihovna i vzácné fresky nebyly nikdy restaurovány. Jak tvrdí páter Justýn, svědčí jim místní klima. Není tu totiž ani topení ani elektřina. Knihovna má také velmi vzácnou sbírku biblí. Opat Mikl dokonce zajistil, že nedošlo ke zrušení kláštera, protože si vzal na knihovnu velký úvěr a Josef II, pokud by chtěl klášter zrušit, musel tento dluh splatit. Klášter přetrval celých 700 let a zrušili ho až fašisté v roce 1941. Podruhé byl zrušen v 50. letech. Dnes se do kláštera opět vrací život. Zpočátku tu byli jen dva mniši, dnes je jich tu už jedenáct a opět slouží svému účelu. Pokud se chcete dozvědět ještě něco dalšího z historie zdejšího kraje, můžete vyrazit na nadaleký hrad Rožmberk, nejstarší rodové sídlo Rožmberků. Příjemným osvěžením pak určitě bude koupání v přehradě. V současné době tu vzniká rekreační park Marina Lipno, který je blízko hranic s Rakouskem a Německem. Je prvním parkem tohoto druhu v celých Čechách a snese srovnání s podobnými projekty v Evropě.

10
48.706369160000
14.065246580000
default
48.706369160000
14.065246580000
48.615740600000
14.312072100000