Litoměřice - jedno z nejstarších a nejkrásnějších českých měst

Litoměřice, foto: CzechTourism

Na soutoku řek Labe a Ohře leží jedno z nejstarších a nejkrásnějších českých měst - Litoměřice. Podívat se na něj můžete z věže zvané Kalich, která svým tvarem připomíná, že Litoměřicko je i kraj výborného vína. Město si zamiloval i básník Karel Hynek Mácha, jeho pobyt připomíná Máchova světnička.

Na Dómském vrchu stál už 9. století mocný raně středověký hrad Přemyslovců. Lid, který tu žil, nazval kronikář Kosmas "Liutomerici". Radnice dnes sídlí v domě nazvaném "Kalich". Já jsem s průvodkyněmi Denisou Famovou a Kristýnou Eizeltovou vystoupala až do jeho věže. Ta svým tvarem připomíná kalich na zdejší skvělé víno a je symbolem města. Dům si nechala postavit rodina Mrázů z Milešovky.

Dům Kalich,  foto: Miraceti,  CC BY-SA 3.0 Unported
"Byla to bohatá rodina, vlastnila tady spoustu vinic a pan Mráz chtěl mít nejkrásnější dům s vyhlídkou. Tento původně gotický dům si nechal přestavět na renesanční a tady ve věži, protože pan Mráz byl radní, také radní zasedali. Uprostřed byl kulatý stůl a osm okýnek. To má taky své opodstatnění, protože každý radní měl své okénko a svou vlaječku, aby mohli obyvatelé města Litoměřic vidět, kdo právě zasedá."

Radní tu prý řešili problémy při dobrém víně a město měli jako na dlani. Ve středověku ho obepínaly hradby, které vznikly za Karla IV. Součástí byly bašty - jedna z nich sloužila jako vězeňská kaple. Jako ministrant tu působil Václav Babinský, ze kterého se později stal proslulý lupič. Další z dochovaných bašt sloužila jako vězení a mučírna. Z věže můžete vidět také františkánský klášter, pod kterým se nacházejí litoměřické sklepy, morový sloup nebo dům U pěti panen, který je prohlášen za dům s nejkrásnější barokní fasádou.

Dům Na Vikárce,  foto: H2k4,  CC BY-SA 3.0 Unported
"Když se podíváte dál, je vidět vrch Radobýl, který městu daroval Karel IV. Váže se k němu pověst, že Karel Hynek Mácha na něm psal poslední verše. Viděl, jak v Litoměřicích hoří stodola, běžel, vylezl na ni a chtěl hasit. Lidé mu podávali vědra s vodou, ale voda byla z místní kanalizace a on na následky otravy zemřel."

Mácha bydlel v patrovém domku ve dvoře dnešní vinárny Na Vikárce. Dnes je tu umístěna jeho Pamětní světnička s expozicí Máchova díla. Najdete v ní ukázky jeho děl, oblečení, podobizny.

V Litoměřicích bylo ve středověku také významné židovské osídlení. Jeden z domů v ulici Velká Dominikánská například sloužil židovské škole.

"Po roce 1520, kdy zde byl velký židovský pogrom, tak císařský dekret zakázal obyvatelům židovského původu v Litoměřicích pobývat. Jediný dokument a fragment o židovské škole se dochoval ve dvorním traktu domu. Je zde hebrejský nápis Bůh v domě,"

Litoměřice,  foto: KarelJ,  CC BY-SA 3.0 Unported
říká Miroslav Pokorný, který historický dům koupil a citlivě ho už dvě desítky let rekonstruuje.

"Dům pochází ze 14. století, kdy se jeho základem stal sklep, který v současné době funguje jako vinotéka pro regionální vína celého Litoměřicka."

Na dvoře domu je opevnění a hradební věž. Jak uvedl Miroslav Pokorný, dům byl několikrát přestavován a v jeho zdech sídlil špitál, chudobinec, působil tu řád křížovníků.

"Velkou přestavbu zažil v roce 1710, kdy zde vznikla kaple, která je pozdně barokní, téměř rokoková. Unikátní je v tom, že stejná autorská dílna tvořila sál v hlavním biskupském paláci a ten je totožný s touto malinkou kaplí, ale je detailně propracován."

Biskupská rezidence,  foto: CzechTourism
Už vzpomenutý biskupský palác má dlouhou historii. Kapitula byla v Litoměřicích knížetem Spytihněvem založena už v roce 1057, připomíná otec Martin Davídek farní vikář katedrály sv. Štěpána.

"My máme dodnes zakládací listinu Spytihněva II. Po šesti stech letech byla kapitula povýšena na biskupství. Ovšem kapitula jako taková existuje dál. Loni jsme slavili 950 let této instituce."

Kdo byl nejznámější z biskupů v průběhu let?

"Litoměřice měli 19 sídelních biskupů. Naši současníci si budou ještě pamatovat 17. litoměřického biskupa kardinála Štěpána Trochtu. Strávil mnoho let ve vězení a jeho pohřeb v roce 1974 se stal největší protikomunistickou demonstrací, která vůbec v období totality byla. Říká se, že na jeho pohřbu bylo asi 20 tisíc lidí. Zúčastnil se také kardinál Karol Wojtyla, tehdy krakovský kardinál, pozdější papež Jan Pavel II."

Foto: Zdeňka Kuchyňová
Když v Litoměřicích vzniklo biskupství, byl vybudován uzavřený církevní areál. Rozkládal se na zhruba třech hektarech. V areálu je i biskupská rezidence.

"Pochází z dob druhého litoměřického biskupa hraběte Šternberka. V té době na Litoměřicku žila početná italská komunita a rezidenci stavěli v monumentálním barokním stylu, včetně sklepení, kde je dodnes obrovský dřevěný vinařský lis - historický odkaz vinařství. Také se tam zpracovávalo víno, takže jsou tam mohutná sklepení, kde víno mohlo zrát."

Mimochodem, sklepy svou délkou 3 km patří k nejdelším v Čechách.

Naše procházka po Litoměřicích končí. Ale byla to jen malá ochutnávka. Litoměřice totiž mají kulturních památek 104 a téměř všechny najdete v historickém jádru.

10
50.533858800000
14.131222800000
default
50.533858800000
14.131222800000