Louka vzpomínek. Praha nabídne další možnost rozhloučení s blízkými

Když vám odejde nejbližší člověk, přemýšlíte nad místem, kde bude pohřbený. Od září bude v Praze sloužit ekologický hřbitov Louka vzpomínek.

Ředitel Správy pražských hřbitovů Martin Červený | Foto: Filip Jandourek,  Český rozhlas

Přírodní pohřebiště bude v areálu Ďáblického hřbitova. Lidem se tak nabídne další možnost rozloučení s jejich zesnulými, připomněl ředitel Správy pražských hřbitovů Martin Červený.

"Je to pokračování projektu Les vzpomínek, kde se však ukládaly pouze urny ke kořenům stromů. Jednalo se o ekologicky rozložitelné urny. Kmeny stromů nahrazují náhrobky. Bylo to pohřbívání blízké přírodě, protože znamenalo minimální zásah do toho místa. Louka vzpomínek je odlišná v tom, že se budou pohřbívat těla v rakvi do země. Je to varianta, která je přírodě ještě bližší, protože tady není ten proces zpopelnění, který je poměrně energeticky náročný."

Je mezi lidmi zájem o pohřbívání do země?

"V Praze je zájem dlouhodobě minimální. Tady je asi 96 procent pohřbů žehem. Tento projekt Louky vzpomínek nepřinese nějaké rozkolísání těch statistik, protože ten přírodní hřbitov, ta louka bude poměrně malá a umožní pohřbení asi 300 lidí."

Pomníky nahradí keramické destičky

Les vzpomínek na hřbitově v Ďáblicích | Foto: Ondřej Novák,  Český rozhlas

Bude to první hřbitov v České republice, kde budou ekologické pohřby těla do země. Rakve musí být z přírodních materiálů, jako je dřevo či proutí. Stejně tak přírodní musí být tkaniny. A nebudou tu žádné pomníky.

"Většina těch pomníků, které kameníci nabízejí, je z materiálu nebo z kamenů, které se dovážejí často přes půl planety, většinou z Číny, z Asie, z Afriky. A navíc i zpracování toho kamene je nešetrné k životnímu prostředí, energeticky náročné a proto na té louce vzpomínek budou ta místa identifikována takovými keramickými destičkami. Je to i z toho důvodu, aby zůstal zachován charakter té louky, má to být květná louka, pomníky by ten charakter narušovaly."

Chystáte Louku vzpomínek i někde jinde, kromě Ďáblického hřbitova?

Les vzpomínek na hřbitově v Ďáblicích | Foto: Ondřej Novák,  Český rozhlas

"Máme ještě v plánu využít les, který je za motolským krematoriem. Tam by to bylo zase ukládání uren ke kořenům stromů. A pokud by byl i zájem o pohřby těla do země na Louce vzpomínek, tak bychom i v Motole uvažovali o zřízení takového místa, kde se bude pohřbívat v ekologických rakvích."

Jak dodal ředitel Martin Červený, o pohřbívání svých blízkých v přírodě mají nyní pozůstalí zájem. Les vzpomínek je už téměř zaplněn. Mimochodem, hřbitov v Ďáblicích, kde je Louka i Les vzpomínek, je druhým největším pohřebištěm v Praze a je jediným kubistickým hřbitovem v Česku.

Netradiční místa vznikají i na jiných hřbitovech v Česku. Například v Mořicích na Prostějovsku vzniklo na místním hřbitově kolumbárium z dusané hlíny. Během své letní školy, která byla věnovaná právě konstrukcím z dusané hlíny, ho postavili architekti z Vysokého učení technického v Brně.

12
50.135965836020
14.479974886447
default
50.135965836020
14.479974886447