"Louže" - krátkometrážní český "Mikrokosmos"

louze.jpg

Když se člověk podívá do louže, uvidí sám sebe. Autorům snímku Louže, který byl v úterý představen veřejnosti, jde o to nabídnout pohled pod hladinu, seznámit většinového diváka s bohatstvím a rozmanitostí forem života, které existují pod hladinou obyčejného mokřadu na louce či za městem. Popularizační snímek zaštítil Entomologický ústav Akademie věd České republiky v Českých Budějovicích.

Film vznikal v mokřině v Českých Budějovicích, na okraji města za panelovým sídlištěm. Znakoplavky, bruslařky, střechatky, jepice, pošvatky, to jsou jen některé z desítek druhů hmyzu, který se ve vodě líhne a žije, mnoho druhů pak slouží za potravu větším, silnějším živočichům. Divák ve filmu objeví svět, o kterém možná neměl ani tušení. "Já jsem vědec a pracuji vědeckými metodami, ale přece jenom se snažím o to, aby se o mé práci dověděla veřejnost," uvedl scénárista František Weyda a dodal:

"Tento film není čistě dokumentární, že by popisoval život vědeckým způsobem. My jsme chtěli zapojit i umělecké prostředky, třeba hudbu, a spíš působit na city diváků. Chtěli jsme ukázat, že v blízkosti lidských obydlí existují prostředí, ve kterých žije celá řada živočichů a běžný člověk o tom vůbec nemá představu." Film je podle Weydy v současném světě, kde nabývají na významu vizuální prostředky komunikace, vhodným kanálem, kudy přiblížit vědecké poznání obyčejným lidem.

Těžištěm půlhodinového snímku je obrazová informace, slovní komentář je nepatrný. S jakými problémy se potýkal kameraman Jan Osten?

"Největší oříšek při tom snímání samozřejmě byl ten rozměr, protože člověk se pohybuje v řádu milimetrů, někdy zlomků milimetru, a jednak stanovit tu odpovídající technologii a sehnat techniku, která by umožňovala kvalitní obrazovou reprodukci v těchto rozměrech, je u nás dost obtížné."

Jste schopni nějak řídit, co se děje na place, resp. mikroplace?

"Řídit moc ne, je to otázka veliké trpělivosti a odevzdanosti tomu dílu. Na některé jevy, které jsou v přírodě typické, se musí čekat několik hodin. Ale samozřejmě náhoda přeje připraveným."

Jak Osten uvedl, zhruba polovina záběrů se natáčela ve speciálních umělých podmínkách v interiéru. V přírodě u louže strávili filmaři 80. natáčecích dní. Není-li snímek ani uměleckým ani čistě naučným snímkem, jaká bude jeho distribuce? Vysvětlil režisér a producent Josef Dlouhý:

"Film bude distribuován v televizích, které zakoupí práva. Bude-li to Česká televize nebo ZDF, nebo nějaká jiná, to v tuto chvíli ještě nemůžeme říct."

Jaké sdělení by měl divákovi film předat?

"Co je ukryto za tím, když člověk přistoupí k louži, sedne si na bobek, vyeliminuje odraz sluníčka, jiným úkrokem vyeliminuje svůj odraz, který se tam zrcadlí, a podaří se mu do té louže proniknout. Ten cíl je jasný. Divák půjde kolem louže a řekne: Teď jsem viděl v televizi film a to byste nevěřili, co všechno je v té louži obsaženo, co tam všechno žije. Já to viděl. Třeba ho to inspiruje a začne se o to zajímat, přečte si knihu o hmyzu - to je přesně definovaný záměr filmu!"