Lustrační aféra pokračuje

Stanislav Gross

Ministerstvo vnitra podle jeho šéfa Stanislava Grosse znovu prověří 150 tisíc osvědčení o agentech bývalé Státní bezpečnosti. Jedenáct let po pádu všemocné komunistické tajné policie se rozjede nové kolo zjišťování, kdo byl jejím agentem. Další podrobnosti má Josef Kubeczka.

Vše způsobilo zjištění, že 114 příslušníků vojenské kontrarozvědky získalo na začátku 90. let od tehdejšího československého ministerstva vnitra neoprávněně negativní lustrační osvědčení. Současné ministerstvo proto podalo trestní oznámení na neznámého pachatele pro zneužití pravomoci veřejného činitele, aby se zjistilo, zda šlo o chybu, nebo něčí úmysl dostat agenty StB z dosahu lustračního zákona. Ten je vylučoval z vlivných postů ve státní správě. Podle ministra Grosse může za chyby tehdejší vedení resortu. To prý nedostatečně zacházelo se žádostmi o lustrace. Stanislav Gross říká, že nynější situace nezpochybní celý proces lustračních osvědčení:

"Je v zájmu jak ministerstva vnitra, tak ministerstva obrany, aby všechny případné problémy, které se v této souvislosti vyskytly a byly spáchány v letech 1991 a 1992, se napravily, přesto, že - a to je ten problém - k tomu přistupujeme po deseti letech a o to horší a složitější ta práce bude."

Bývalý ministr vnitra Jan Ruml odmítá všechna obvinění v souvislosti s falešnými lustracemi. Podle něj spadala problematika lustračních osvědčení pod tehdejšího federálního šéfa resortu Jána Langoše a jeho nástupce Petra Čermáka. Jan Ruml soudí, že za vydáváním falešných osvědčení byla touha určité osoby skrýt:

"Jakákoliv obvinění na moji osobu považuji za politické útoky především ze strany pana Klause a pana Zemana s cílem mě znevěrohodnit a znevěrohodnit moji práci na ministerstvu vnitra. Souvisí to možná už s předvolebním obdobím."

Podle ministra obrany Jaroslava Tvrdíka opustí bývalí agenti Stb, kteří pracují na ministerstvu obrany, služby armády. Jména těch, kteří dostali falešné lustrační osvědčení, prozradit nechce. Počet je znám. Ze 114 zaměstnanců vojenské kontrarozvědky jich osm stále na ministerstvu pracuje, dalších osm už odešlo. Podstatné však podle ministra Tvrdíka je to, že nedošlo k ohrožení utajovaných skutečností. Jak ministr Tvrdík, tak ministr Gross ale odmítli sdělit, kde působí 98 zatím nezjištěných agentů z falešným lustračním osvědčením. Podle šéfa resortu vnitra to ani není možné přesně říci, neboť pohyb těchto lidí není sledován. Nevyloučil však, že mohou dále působit ve státní správě, a proto jeho úřad hledá cestu, jak upozornit zaměstnavatele.

"Skutečnost je stokrát horší. Tyto podvody v obrovském rozsahu pokračují vlastně od začátku, od 17. listopadu 1989, a zdaleka se netýkají pouze armády. Ti, kteří tady od 17. listopadu drží moc, ti jsou zodpovědni. Domnívám se, že kdyby skutečně byly zveřejněny veškeré archivy komunistické Státní bezpečnosti, vojenské rozvědky a archivy komunistické strany, tak ta dnešní garnitura by, v podstatě, nebyla udržitelná ve svých postech. Těch, kteří se skutečně domnívali, že lustrace jsou poctivě dělány, to snad takoví ve vládě ani nebyli. Teď to falešné zděšení nad podvody s lustracemi je prostě hrané. Tento podvod směřuje jednak proti zájmům české veřejnosti, která má být opět přesvědčena, že se jednalo o několik případů a že se nejedná o systémový podvod, ale o náhody, a jednak proti našim spojencům v NATO, kterým jsme tímto způsobem dostali do jejich struktur, podle mého přesvědčení, stovky agentů jak civilní, tak vojenské rozvědky, vybavených veškerými prověřovacími dokumenty. To je prostě moje přesvědčení."

Ve chvíli, kdy tato skutečnost vyšla najevo, okamžitě se všichni představitelé politických stran nechali slyšet, že se nejedná o zdiskreditování celého lustračního procesu, že to jsou skutečně jednotlivé případy. Co na to říkáte Vy?

"Není to pravda. Oni velmi dobře ví, že lžou a je možno skutečně velmi snadno prokázat, že ministerstvo vnitra deset let vydává například lidem z rozvědky čisté lustrační osvědčení, protože ani netrvá na předložení archivních materiálů. Ministerstvo vnitra prostě vůbec nemá pod kontrolou informace civilní rozvědky. A já se domnívám, že naprosto totéž platí o vojenské rozvědce. Ale o tom všichni mlčí a předstírají, že jsou šokováni nějakými sto případy v ministerstvu obrany, ale všichni ví, jak je to doopravdy."