Magdalena Dobromila Rettigová

Zdroj: Česká centra / FDULS

Spisovatelka a národní buditelka. Od vydání její proslulé „ Domácí kuchařky“ v roce 1826 není známější české kuchařské knihy.

Zdroj: Česká centra / FDULS

Spisovatelka a národní buditelka. Od vydání její proslulé „ Domácí kuchařky“ v roce 1826 není známější české kuchařské knihy. Během téměř 200 let vychází stále znovu a znovu. Magdalena Dobromila Rettigová ovlivnila charakter české kuchyně i kulturu stolování. Do českého prostředí uvedla řadu dosud neznámých postupů a výrazně tak rozšířila i českou slovní zásobu. Recepty často sama vymýšlela a testovala na svém muži. Dělala kurzy, vysvětlovala, učila. Zdaleka ale nebyla pouze autorkou kuchařských receptů. Její buditelské snahy měly podstatně širší záběr. Psala vlastenecké povídky, básně a dokonce i humorná dílka, se kterými dosáhla ve své době docela velkého úspěchu. Paradoxní je, že známá vlastenka do svých osmnácti let hovořila pouze německy. K českému jazyku ji přivedl až manžel Jan Antonín Sudiprav Rettig.

Ilustrovaný projekt „České hrdinky“ byl inspirován 100. výročím uzákonění rovného volebního práva pro československé ženy v roce 1920 a 200. výročím narození spisovatelky Boženy Němcové. Jde o společný projekt Českých center, studentů Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni, vedených Renátou Fučíkovou a Radio Prague International.