Magnesia Litera také za spisy Milady Součkové

Moderátorka slavnostního večera Aňa Geislerová (vlevo) a vítězka Petra Soukupová, foto: ČTK

O víkendu se udělovaly významné literární ceny. V soutěži Magnesia Litera zvítězila letos povídkový triptych mladé autorky Petry Soukupové Zmizet. Porotu ale zaujala také další díla současné české prózy, poezie a literatury faktu a také například spisy exilové spisovatelky Milady Součkové.

Moderátorka slavnostního večera Aňa Geislerová (vlevo) a vítězka Petra Soukupová, foto: ČTK
Knihou roku je triptich deziluzivních povídek nazvaný Zmizet. Mladá spisovatelka Petra Soukupová v něm tvůrčím způsobem využívá proměn vypravěče a jeho perspektivy, porota ocenila také literární jazyk, "tragicky holý, prostý všech slovních okras, obnažený až kost". Soukupová sama řekla:

"Jsou to tři povídky spojené tématem špatné komunikace v rodině a následků z ní plynoucích: jak spoli ti lidé nedokážou komunikovat, jak to může být bolestivé a těžké, čím delší čas to trvá."

Zmizet je sice knihou roku, ale ačkoli byla nominovaná i v prozaické kategorii, v té neuspěla. zde naopak zvítězil Ivan Matoušek s románem Oslava. Tento paradox je umožněn tím, že hlavní cenu Magnesia Literu vybírá jiná porota a to ze všech nominací, nikoli jen z vítězů kategorií.

Literu v kategorii poezie dostala Viola Fischerová za sbírku Domek na vinici, kterou vydalo nakladatelství fra. Básnířka z okruhu šestatřicátníků k ceně řekla:

"František Halas kdysi říkal, že i básník chce být někdy pochválen. No a když to říkal Halas, tak se člověk taky může radovat. Na druhé straně ale myslím, že se to nesmí přeceňovat, protože takováhle soutěž je relativní. V některém roce se vyklubou tři, čtyři nádherné sbírky, a teď, babo, raď! A jindy je to zase naopak, že jsou slabé sbírky, a jednooký je královnou nebo králem..."

Cenu za knihu pro děti a mládež dostala Iva Procházková za román Nazí, vydaný v Pasece. Nejlepší literaturou faktu byla určena vzpomínková kniha Ivana Klímy Moje šílené století, ve které se autor vrací do mládí a rekapituluje mimo jiné okolnosti, které ho přivedly do Komunistické strany Československa.

"Snažím se dívat se na tu dobu očima tehdejšího dospívajícího kluka. A protože se mi zdálo, že je to třeba nějak ještě vyvážit, tak jsem po každé kapitole připsal politický esej, ve kterém už se na ten problém dívám s odstupem času, tj. ze svých dnešních zkušeností a postojů a názorů."

Nad dvěma cenami se radoval ředitel nakladatelství Prostor Aleš Lederer. Prostor vydal historickou práci Jiřího Hoppeho Opozice 68, která se stala objevem roku, a také dvanáctisvazkové spisy Milady Součkové, oceněné v kategorii ediční čin.

Významná modernistická spisovatelka Součková byla ve vlasti během komunistického režimu téměř vymazána z povědomí. Po roce 1948 zůstala ve Spojených státech. Nakladatel Aleš Lederer oceňuje hlavní přínos editora Kristiana Sudy, který její dílo v zahraničních archivech objevoval.

Milada Součková
"Samozřejmě velký dík patří Kristiánovi, který Miladu Součkovou vrátil do české literatury. Protože marná sláva na pomyslné mapě české literatury stále zejí bílá, nezmapovaná místa."

Prostor letos získal ceny dvě. Naposledy byla v této soutěži oceněna jeho produkce v roce 2004.

"Je to příjemný pocit, člověku to dává energii a chuť pokračovat v té nelehké práci, která je stále více komplikovaná vzhledem ke komplikované situaci v zemi. A souvisí to i s tím, že kniha je na rozdíl třeba od jídla vždycky zbytný artikl. Takže je to impuls do další práce."