Martínek: Brusel si ještě nezvykl, že jsme plnoprávným členem EU

Foto: Evropská komise

Kvůli úředním obstrukcím Bruselu hrozí, že Češi budou platit za čtyři roky za vodu mnohem více než nyní. V roce 2010 totiž přestane platit dojednaná výjimka na čištění odpadních vod a pokud Evropská unie neposkytne v nejbližší době dohodnuté dotace, prodraží se budování čističek. Náklady tak potom budou muset zaplatit odběratelé. Pokračuje Zdeněk Vališ.

Česká politická scéna je už čtvrt roku zaneprázdněna hledáním východisek z povolební situace. Stranou zájmu tak zůstávají jiné důležité otázky, které je ale nutné urychleně - v řádu dní či týdnů - řešit, jinak z nich v blízké budoucnosti vzniknou tíživé problémy. Za tikající časovanou bombu lze v tomto ohledu označit cenu vody, kterou budou spotřebitelé platit po roce 2010, tedy už za čtyři roky. Tou bombou je závazek, daný při vstupu do Evropské unie, že v roce 2010 budou vody v Česku splňovat ekologické normy unie. Pokud by Česko závazek nesplnilo, vyměří mu Brusel obrovskou pokutu, která bude narůstat každým dnem zpoždění. Aby bylo jasné, nejde o pitnou vodu. V tomto směru má Česko už dávno stejně přísné normy jako unie. Potíže jsou s odpadními vodami. Český závazek znamená nutnost vybudovat do roku 2010 více než pět set nových čistíren odpadních vod.

Foto: Evropská komise
Navíc je nutné ve stejné době zmodernizovat čtyřicet procent už existujících čističek. Jde samozřejmě o velice nákladnou investici, více než sto miliard korun. Jak upřesňuje Pavel Kavka z vodárenské společnosti ONDEO, čisté české vody mají být financovány ze tří zdrojů.

"Zhruba třetina nebo čtvrtina by měla být hrazena z veřejných zdrojů, z dotačních titulů ministerstva zemědělství, ministerstva životního prostředí, případně ministerstva pro místní rozvoj, asi 36 procent by mělo jít z evropských fondů a další třetina by měla být hrazena provozními společnostmi. Společnost ONDEO je v rámci tohoto podílu připravena podílet se na spolufinancování, na investicích, které by šly do čištění odpadních vod."

Potíže je v tom, že pokud jde o slíbené dotace z Evropské unie, úředníci v Bruselu prý začínají dělat obstrukce a přicházejí se stále novými požadavky na úpravy smluvních vztahů a už hotových projektů. Jinými slovy řečeno, Brusel nechce uvolnit peníze. A pokud je včas neuvolní, hrozí podle senátora Jaroslava Mitlenera českým domácnostem prudké zdražení vodného a stočného.

"Bude záležet na tom, z jakých zdrojů použijeme peníze na dostavbu čističek. Pokud se stane, že Brusel nám peníze odepře, troufám si odhadnout, aniž bych to nazýval kvalifikovaným odhadem, i když asi nebudu daleko od pravdy, že ta cena bude dvojnásobná. Pokud samozřejmě dostaneme dotaci, ke které se Brusel v podstatě zavázal, a podaří se nám i zbytek financí nějak rozumně uchopit, to znamená použít vícezdrojového financování, tak si myslím, že cena by se nějak zásadně měnit neměla."

A jak postoj bruselských úředníků hodnotí dnes už bývalý ministr pro místní rozvoj Radko Martínek?

"Já mám pocit, že oni si pořád ještě nezvykli, že jsme plnoprávný člen Evropské unie. Pořád k nám přistupují jako k někomu, kdo je teprve na cestě do unie. Z tohoto důvodu to vidím, jako velmi precedentní, tedy že si nesmíme takové jednání nechat líbit. Myslím, že ten spor není jen o peníze, ale také o postavení České republiky pro vyjednávání v dalších důležitých otázkách."