Masopust

V úterý skončila doba masopustu, doba zabíjaček a všeobecného veselí. Komunismus těmto "přežitkům minulosti" nepřál, takže teprve teď se na mnoha místech České republiky lidé na tuto prastarou tradici upomínají. S každým rokem přibývají další obce a pražské čtvrti, kde se lidé k masopustu hlásí. Zavedeme vás do Zadní Třebaně na berounsku ve středních Čechách, kde se letos masopust konal - po více než osmdesátileté pauze - po dvanácté.

Součástí oslav byla masopustní hra, kterou připravil místní ochotnický spolek. Její základ tvořila letos Salička, krátká lidová hra o podvedeném manželovi. Zakončení hry tvořila poprava Masopustu, opilce, který symbolizuje tento svátek. Jak říká Irena Veselá ze strakonického regionálního muzea, svátek má pohanské kořeny, které sahají až do dob antického Řecka. Také v Zadní Třebani jsme se setkali s medvědem, při tanci se ho však zastihnout nepodařilo. Soutěž maškar vyhrál - jak jinak - muž maskovaný za fotbalistu Josefa Masopusta. V kapele, která vedla masopustní průvod po vesnici, hrál na trubku černoch v gumové masce, těhotný muž se zdržoval nabízeného alkoholu a tulák se bezcílně motal mezi lidmi. Dnešní zesvětštělá společnost tyto hodnoty vnímá jen slabě. Přesto se daří pomocí tohoto a podobných svátků vracet do lidského života řád církevního roku. I u mladé generace. Organizátorem masopustních, májových a dalších slavností v Zadní Třebáni je třicátník Miloslav Frýdl. Novodobou funkcí podobných svátků je probouzení veřejného života. Společná zábava lidi spojuje. A v tom je jednečný význam podobných událostí.