Metuzalémův potomek se usídlil v Praze

Václav Větvička a 'Metuzalémek'

Nevyčíslitelnou hodnotu má nový přírůstek Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. V úterý zde byl slavnostně zasazen přímý potomek nejstaršího žijícího stromu na světě, borovice zvané Metuzalém. Ta roste už skoro 5 tisíc let na hranicích Kalifornie a Nevady. Česko je jediná země, kromě Spojených států, kde bude Metuzalémův potomek vyrůstat. Podrobnosti má Zdeněk Vališ.

Václav Větvička a 'Metuzalémek' ,  foto: autor
Sazeničku přivezl do Prahy zakladatel projektu Champion Tree americký farmář David Milarch. Ten získal v USA povolení vypěstovat pouhých deset semenáčů původní mateřské rostliny.

"Devět jich je v USA, například v Bílém domě a v botanických zahradách státního významu. Jeden semenáč získal povolení k vývozu mimo území Spojených států. A to je ten mrňousek, Metuzalémek, který tady je."

Říká Václav Větvička, ředitel Botanické zahrady. Proč si ale šéf projektu Chamion Tree vybral právě Českou republiku?

Jan Kočárek ,  foto: autor
"Pan Milarch se pro Českou republiku rozhodl proto, že u nás je péče o historické stavební památky světově proslulá. Inspirovalo ho to k tomu, že když tady můžeme mít staré stavby, můžeme tady dobře pečovat i o starý strom."

David Milarch tato slova potvrzuje.

"Praha je nádherné město, je to historické, okouzlující město. Obdivuji český lid za to, co v průběhu tisíciletí obětavě vytvořil a uchoval. Je to neuvěřitelné."

Po pravdě řečeno, v době kdy se první slovanské kmeny začaly usazovat ve střední Evropě, bylo Metuzalémovi už 3000 let. Je to nejen nejstarší strom na Zemi, ale zároveň i nejstarší žijící organismus. Podle Václava Větvičky se hodnota jeho pražského potomka dá těžko vyjádřit v penězích.

David Milarch ,  foto: autor
"Zkuste vyčíslit hodnotu Mony Lízy. Můžete vyčíslit buď cenu plátna, rámu a barev nebo dílo."

David Milarch věnoval vzácného "novorozence" Botanické zahradě zadarmo. To, že ho ale mohl přivézt do Prahy, je zásluha asi 80 českých zaměstnanců americké firmy 3M. Ti totiž přišli na odvážnou myšlenku obrátit se přímo na pana Milarcha a zároveň mezi sebou uspořádali sbírku, ze které by se financovala jeho cesta do Česka.

"Hlavní část financování pochází z kapes nás zaměstnanců. Jednu chvíli jsme se dostali trochu do úzkých s celkovými náklady. Nakonec ten zbytek prostředků uvolnil náš ředitel z rozpočtu české pobočky."

Upřesňuje Jan Kočárek z firmy 3M. Místo, kde "otec" Metuzalém roste, zná pouze několik lidí, protože odborníci ho chtějí ochránit před lovci suvenýrů. Návštěvníci Botanické zahrady v Praze ale budou mít nyní možnost podívat se na jeho potomka. Ten bude zatím vyrůstat ve speciálně klimatizovaném prostoru jednoho ze skleníků.