Výsadba stromů kolem silnic a cest v Česku dostane zelenou. Obnovu alejí zjednoduší novela

Českou krajinu si bez alejí nebo stromořadí kolem cest snad nelze ani představit. Dávají jí mimořádný ráz už od doby baroka. Kromě praktické a estetické mají i řadu ekologických funkcí. Takzvaná silniční zeleň pomáhá například s adaptací na změnu klimatu. Stará výsadba se ale kácí a obnova vázne kvůli povinnosti dodržovat velké odstupové vzdálenosti. Změnu přináší novela zákona o zemědělském půdním fondu.

Foto: Štěpánka Budková,  Radio Prague International

První zmínky o vysazování stromů podél cest na českém území pocházejí už z doby Karla IV., nejvíce alejí ale vzniklo za vlády Marie Terezie a Josefa II. Měly procházejícím poskytnout stín a také vojáky zásobovat ovocem. Kromě ovocných stromů se vysazovaly lípy, moruše, jeřáby, jasany, ořešáky, buky či jilmy. V současné době je v Česku asi nejvíce alejí ovocných, časté jsou i lipové či dubové.

Staré aleje se ale na mnoha místech neudržují a suché stromy se lámou a padají do vozovky. A tak, aby neohrožovaly bezpečnost silničního provozu, se raději kácejí. A výsadbu nových zase často komplikuje povinnost dodržení odstupu od hranice sousedního pozemku.

Petr Hladík | Foto: Vláda České republiky

„Podle statistik za každé tři vykácené stromy nebyly vysázeny ani dva nové. Staré stromy, třeba šedesátileté třešně nebo hrušně a další dřeviny se podél silnic i polních cest kvůli dožití kácí, ale nové se příliš nevysazují. Důvodem je, že doteď měli silničáři často problém s odstupovými vzdálenostmi, kdy museli sázet tři metry od hranice sousedících pozemků – často zemědělských ploch – a například za příkopy tak na vysázení stromů nezbýval prostor,“ upozornil ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

Novela usnadní výsadbu zeleně 

Nově se díky úpravě ministerstva životního prostředí povinná vzdálenost zmenší. Od 1. července bude jen půl metru. Novela tak usnadní výsadbu zeleně v místech, kde je málo místa.

Foto: ČSOP

„Výsadba stromů bude samozřejmě probíhat za takových podmínek, aby zůstala zachovaná bezpečnost provozu, to je zásadní stejně tak, jako podpora silniční zeleně, která nám pomáhá nejen při adaptaci na změnu klimatu,“ dodal Hladík s tím, že se při sázení bude postupovat s ohledem na bezpečnost.

„Například tak, že na těch nejnebezpečnějších místech v zatáčkách se stromy sázet nebudou. Jsem rád, že jsme se správci komunikací nalezli společný zájem na tom, aby v místech, kde je to možné, stromy a další dřeviny zůstaly zachovány nebo byly nově vysázeny,“ upřesnil ministr.

Změny podpořilo i Ministerstvo zemědělství. „Z pohledu resortu zemědělství mají krajinné prvky, tedy kromě jiného stromořadí, pozitivní vliv na odolnost krajiny. Zvyšují odolnost vůči erozi, zadržují vodu v krajině, pomáhají při suchu i při povodních. Nabízejí také útočiště zvířatům a různým rostlinným druhům,“ řekl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL).

Autor: Katarína Brezovská | Zdroj: Ministerstvo životního prostředí ČR
klíčové slovo:
spustit audio