Mezinárodní dvojice se setkají po několika měsících

Ilustrační foto: StockSnap/Pixabay, CC0

Nesezdané páry, které rozdělila epidemie koronaviru, se mohou znovu potkat. Cizinci a cizinky ze států mimo unii mohou za určitých podmínek přijet do ČR za svým protějškem.

Týká se to zejména cizinců ze zemí mimo EU, které mají s ČR bezvízový styk. Dvojice se tak budou moci setkat po několika měsících. Doposud měli tuto možnost pouze sezdaní rodinní příslušníci.

Ministerstvo se inspirovalo Dánskem či Rakouskem

Petra Trousilová,  foto: archiv Petry Trousilové

Lidé budou muset doložit čestné prohlášení a prokázat, že mají dlouhodobý vztah a že spolu případně bydleli. Podle ministerstva zahraničí se Česko inspirovalo přístupem Dánska či Rakouska.

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) uvedl, že čestným prohlášením lidé na sebe přebírají za partnera určité závazky, jako mají manželé.

Podmínky se lidem zdají příliš přísné

Podle Petry Trousilové, představitelky kampaně za práva nesezdaných párů, jsou však podmínky přísné. Například společný účet v bance nemají dnes ani mnozí manželé. A řada dlouhodobých partnerů spolu nebydlí.

"Myslíme si, že jsou podmínky přísné, zejména když to porovnáme s ostatními státy, jako je třeba Dánsko nebo Norsko, kde stačí pouze prokázání dlouhodobějšího vztahu. Dlouhodobý vztah je pro dánské občany dokonce od tří měsíců a pro norské občany myslím devět měsíců. Plně souhlasím, že v Česku i manželé často nemají společný účet v dnešní době, ani společné jmění manželů, protože žijeme v 21. století."

Dlouhodobý vztah je možné doložit i nájemní smlouvou či rodným listem dětí. Na facebooku se rozhořela mnohdy kritická diskuze.

Foto: ČT

"Reakce byly rozporuplné a většinou byli lidé velice naštvaní. Samozřejmě se nemůže vyhovět všem. Všichni souhlasíme, že musí být určité podmínky stanoveny. Ministerstvo dalo falešnou naději, že se tímto problémem hluboce zabývá. Ale do podmínek pro vstup byli zahrnuti dlouhodobí partneři jako je tomu například u žádosti o přechodný pobyt," dodala Petra Trousilová.

Přicestování partnerů ze států mimo EU se budou vyřizovat elektronicky. Ministerstvo zahraničí vydá potvrzení, které pak žadatelé či žadatelky předají svému protějšku. Ten se jím prokáže při vstupu do ČR.