Miliony výtisků vyvezou Komenského ve všech jazycích světa

r_2100x1400_radio_praha.png

Orbis Pictus aneb Brána do světa tvořivé lidské fantazie. Tak se jmenuje putovní výstava výtvarných objektů Petra Nikla a jeho kolegů - název zároveň poukazuje k dílu českého humanistického myslitele Jana Ámose Komenského. Výstava by měla podle představ organizátorů objet všechny země světa a v každé zemi bude v domácím jazyce vydáno Komenského klíčové díly Labyrint světa a ráj srdce.

Jaký je hlavní cíl rozsáhlého projektu Pampaedia, při němž bude Niklova výstava putovat světem v doprovodu světových překladů Komenského knihy? Přimět lidi k zamyšlení nad otázkami svobody, výchovy ke svobodě a k odolnosti vůči manipulativním vlivům komerčního světa. Byl první výtvarný nebo knižní záměr?

"Na počátku byl určitě Lybrint světa a ráj srdce Jana Ámose Komenského, to nádherné alegorické dílo, a z něj pochopitelně vycházejí impulzy pro expozici Orbis pictus."

Proč se projekt jmenuje Pampaedia?

"Pampaedia je vlastně jedna část Komenského díla O všenápravě a v trošku volnějším překladu to slovo znamená usilování o zušlechťování mysli. A já se domnívám, že s tím tématem svobody, které je Komenskému a celému projektu blízké, je to velmi úzce spojeno,"

říká autor myšlenky, nakladatel Jiří Wald. Výstava se poprvé představí světové veřejnosti v Paříži, v prostorách Českého centra. Vernisáž proběhne 29. června. Ředitel centra Michael Wellner-Pospíšil vysvětluje, že Paříž je s ohledem na tradice moderního umění vhodným místem pro zahájení projektu.

"Řekli jsme si, že Paříž je přece jenom stále velmi významné kulturní místo v Evropě, takže by to bylo vhodné místo k prezentaci toho nejmodernějšího, nejsoučasnějšího, co máme k dispozici."

Jaké je ve Francii povědomí o Komenském?

"Prakticky žádné. Kromě toho, že Comenius, latinizované jméno Komenského, je název jednoho z programů Evropské unie, takže studenti a pedagogové vědí, že to něco asi znamená, když společně se Socratem a Leonardem byl jeden evropský program takto pojmenován. Ale jinak prakticky nikdo neví přesně, kdo Komenský byl. A to je taky jeden z cílů naší výstavy a našeho i vydavatelského činění, abychom tuto lagůnu neznalosti vyplnili."

Tvůrci projektu soudí, že kniha sama by tolik pozornosti nepřitáhla. Proto byl osloven Petr Nikl, osvědčený tvůrce Hnízd her a expozice ze světové výstavy v Aichi, aby připravil výstavu interaktivní tvorby i pro Komenského. Nikl je vedoucím desetičlenného týmu výtvarníků. Výtvarné objekty, které skupina vytvořila, se podle něj ke knize vztahují jen velmi volně.

"My jsme si nekladli za cíl ilustrovat, nebo naznačovat konkrétní odkazy. Na to jsou nejlepší samotné knihy Jana Ámose Komenského. Samozřejmě tento největší nafouklý objekt, který já tak trošku nazývám labyrintem světa a rájem srdce a když jsem ho tvořil, tak jsem myslel na to srdce, by měl evokovat jakousi metaforu života nebo světa. Myslím, že čím volnější to je, tím je to otevřenější i pro imaginaci a představivost."

Jiří Wald: "Petr Nikl má pro projekt zásadní význam. Petr Nikl je člověk, který dovede společně se svými výtvarnými přáteli vytvopřit takové dílo, které se stává magnetem, aby přitáhlo lidi právě třeba ke Komenského pedagogice."

Kniha byla na počátku, vraťme se k ní i vzávěru.

"V každé zemi bude dílo Komenského labyrint světa a ráj srdce vydáno v tom jazyce. To znamená teď když jsme ve Francii v roce 2006, dílo bylo vydáno ve francouzštině. Je zajímavé, že to dílo, které je v Čechách málo srozumitelné, neboť je psáno 400 let starou češtinou, je v těch dalších zemích nádhernou, jazykově moderní knihou, to znamená přístupnou vlastně úplně všem."

Máte představu, v jakém nákladu bude ta kniha vydána po celém světě úhrnem?

"Zcela jistě bude vydána v milionových nákladech. To je velmi těžko odhadnout, jak v které zemi o to bude zájem. Dovedete si představit třeba Čínu. Naším cílem by bylo v každé zemi dostat alespoň do školních knihoven v jednom výtisku určitý výtah z Komenského zaměřený na pedagogiku. Ve Francii je to 70.000 školních knihoven. A kolik jich ve třeba v Číně nebo Indii? Ta čísla budou v milionech."