Miloš Zeman: Reforma veřejných financí posílí KSČM a oslabí ČSSD

Milos Zeman, photo: CTK

Den před hlasováním o důvěře vládě premiéra Špidly vystoupil na Žofínském ekonomickém fóru bývalý předseda vlády Miloš Zeman a kriticky se zaměřil na reformu veřejných financí. Na Žofině natáčel kolega Herbert Brynda.

Žofínský hlavní sál se ve čtvrtek po jedné hodině odpoledne naplnil až k prasknutí politiky převážně z ČSSD a ODS, podnikateli a novináři, kteří napjatě očekávali vystoupení Miloše Zemana, nazvané "Několik poznámek k reformě veřejných financí". Zeman podle svých slov již nemohl dále soukromě konzultovat názory na reformu na své chalupě na Vysočině a proto přijal pozvání k veřejné prezentaci. Miloš Zeman neopomenul zdůraznit, že se rozhodně nevrací do politiky:

Expremiér Miloš Zeman, foto: ČTK
"Nevystupuji zde, hovořeno slovy našeho tisku, jako vracející se Růžový panter, nevystupuji zde ani jako Lenin, přijíždějící na Běloruské nádraží."

Ještě než se posluchači dověděli o konkrétních návrzích inženýra Zemana: totiž zvýšit přímé daně, omezit zahraniční farmaceutické firmy, přeměnit ministerstvo pro místní rozvoj na ministerstvo veřejných prací nebo odebrat dávky a podporu těm nezaměstnaným, kteří by veřejné práce odmítli, zazněla od řečnického pultu slova o zradě:

"Mohu konstatovat, že sociální demokracie podle mého názoru touto reformou zradila svůj volební program. Ano, je to velmi tvrdé slovo, ale byl jsem vždy zvyklý označovat pátou kolonu za pátou kolonu, teroristu za teroristu a tedy nevidím důvod, proč bych zradě neříkal zrada."

Navíc reformu veřejných financí koaliční vlády ČSSD, KDU-ČSL a US-DEU Zeman považuje za špatnou reformu, 'pokud se vůbec za reformu dá považovat'.

"Jsem přesvědčen, že přes nesporně dobré úmysly současné vlády způsobí reforma veřejných financí: zaprvé, zbrždění ekonomického růstu; zadruhé, narůstající sociální napětí a tedy oslabení sociální koheze a zatřetí, přesun na politcké scéně, zejména přesun v poměru sil mezi komunistickou a sociálně demokratickou stranou. Jsem přesvědčen, že řešením tohoto problému je návrat k původnímu volebnímu programu sociální demokracie, posílení příjmové stranky státního rozpočtu a menšinová vláda, která by si zajistila toleranci příslibem rozpočtových úspor,"

uzavřel Miloš Zeman své zhruba hodinové vystoupení na Žofínském ekonomickém fóru, jehož se jako další řečník účastnil i bývalý ministr průmyslu Jiří Rusnok.