Mírové poselství Karla Čapka

Karel Čapek
0:00
/
0:00

V pondělí jsme vám z našeho rozhlasového archivu nabídli mírové poselství Františka Křižíka. A dnes pokračujeme Pozdravem lidem dobré vůle, který při stejné příležitosti pronesl Karel Čapek. Na Štědrý den roku 1937 oslovil indického básníka Rábindranátha Thákura. Poselství tehdy vysílaly všechny československé stanice.

"Karel Čapek posílá pozdrav míru Rábindranáth Thákurovi do Shantiniketanu v Britské Indii. Rábindranáth Thákur uslyší náš vzkaz svými přijímači. Poněvadž je velmi vzdálen nejbližší rozhlasové stanici, očekáváme, že odpoví obratem telegraficky a že jeho poselství budeme moci vysílat všemi československými stanicemi zítra 25. prosince ve 12 hodin po poledních zvonech. Promluví Karel Čapek,"

uvedla poselství hlasatelka.

"Mistře Thákure, harmonický hlase Východu, zdravíme Vás z Československa, kde nyní padá sníh, z Evropy, kde je nám teskno, ze západního světa, kde ani ty nejvyspělejší národy si nemohou podat ruce jako rodní bratři. A přece i přes tu dálku zemí a kultur k Vám vztahujeme bratrskou ruku. K Vám, básníku sladké moudrosti, k Vašemu pokojnému Shantiniketanu, k Vaší veliké Indii, k Vaší nesmírné Asii, i té, která je nyní obracena vniveč zbraněmi, jež vynalezl Západ. Ve chvíli, kdy na nejzápadnějším i nejvýchodnějším okraji našeho společného kontinentu duní děla, volá Vás na rozhraní roku slabounký hlas západní demokracie. Ať žije svět, ale budiž to svět rovných a svobodných lidí."