Místo buclatých barokních andělílčků je v Neratově unikátní motiv křídel

Kostel v Neratově, foto: Zdeňka Kuchyňová

Neratov doslova povstal z popela. Ze zříceniny kostela je dnes opět navštěvované poutní místo, momunentální chrám, kde můžete v noci přes jeho prosklenou střechu pozorovat hvězdy. Neratov je přístupný ve dne i v noci.

Kostel v Neratově,  foto: Zdeňka Kuchyňová

Foto: Zdeňka Kuchyňová
"Říkali jsme si, k čemu je kostel, když je zavřený. A protože to má být místo setkání člověka s bohem, tak tím, že tady není v zásadě co ukrást, že jsme oproštěni od povinnosti starat se o ty barokní skvosty, tak sem můžete přijít třeba v noci a dívat se na hvězdy. Jsem moc rád, že je hojně navštěvovaný. Lidé berou kostel za svůj, a mají ho rádi", uvedl kněz Josef Suchár, kterému se podařilo pro myšlenku obnovy kostela získat své farníky, a především dvě rodiny, které se natrvalo přestěhovaly do Neratova.

Ke svým dětem si vzaly další do pěstounské péče, a začalo vznikat společenství, které pomáhá lidem bez domova a se zdravotním handicapem.

Zmínky o tom, že stál v Neratově kostel, jsou už z 15. století. Ten současný je postavený ve stylu sicilského baroka.

Josef Suchár,  foto: Šárka Kuchtová
"Legenda praví, že při jedné pouti nezodpovědný sedlák vyklepával dýmku nad hnojištěm. To se vzňalo, od toho chytl dům, pak další, pak kostel. Shořela celá Rokytnice. Panu faráři se pak ve snu zjevila Panna Marie. Ta mu řekla, ať udělá procesí do Neratova, a tady jí zasvětí svatyni. Pan farář nelenil, podle snu nechal vyřezat sošku, a tu sem s velkou slávou s procesím donesli a zasvětili jí kapličku. Jak legenda praví, na svátek narození Panny Marie při modlitbách u té milostné sošky byla uzdravena z nevyléčitelné choroby rokytnická žena. A tím nastává obrovský boom poutí na toto místo. Jak dále potom kroniky říkají, když malý kostelík nestačil návalu poutníků, bylo rozhodnuto o stavbě kostela nového. Toho se ujal řád servitů, který v té době pobýval v Králíkách. Ale když byly postaveny základy nového kostela, představení řádu se nepohodli s radními, kteří jim nepovolili postavit pivovar. Tak se naštvali, a zůstali v Králíkách. Kostel nechal dostavět hrabě Nostic Rejnek, což byl rokytnický pán, který měl v Rokytnici pivovar, takže tu nechtěl mít konkurenci."

A pivovar tu byl nedávno postavený i teď, vaří tu pivo Prorok, do kterého se prý přidává promile zázračné vody.

Pancéřová pěst zničila střechu

Kostel v Neratově v 70. letech minulého století,  foto: Svobodat,  Wikimedia Commons,  CC BY-SA 3.0
Než však ruina kostela začala opět sloužit lidem, byla to dlouhá cesta. Pohnutá historie kostela začala po druhé světové válce, připomněl kněz Josef Suchár.

"Mělo to být údajně 11. května roku 1945. Opilý ruský voják střílel pancéřovkou na střechu kostela. Ta se vzňala, a střecha kompletně shořela. Interiér kostela zachránily cihlové klenby. Všichni kněží, kteří se snažili s tím kostelem něco udělat, tak byli různě pozavíráni, třeba páter Císař. Když jsme udělali střechu, tak mu bylo 92 let. V neděli jsme ho sem pozvali. Za tři měsíce zemřel. Paní, která se o něj starala, říkala, že o tom celou dobu mluvil, a byl moc rád."

Josef Suchár byl tajně vysvěcený kněz, a jezdil do okolí Neratova na křesťanské tábory. Dnes je tu už tři desítky let.

Socha Panny Marie a kámen z původního oltáře,  foto: Zdeňka Kuchyňová
"Po revoluci jsem se přihlásil u pana biskupa Otčenáška, jestli by mě nevzal do diecéze, abych byl blíž tomu dění. Vzal mě a k narozeniním jsem dostal ještě 11 dalších farností, takže jsem měl na starosti celé Orlické hory. Tím i tento kostel. Rozhodli jsme se s rodinami, které sem jezdily na rekreaci, plus naši přátelé, že to tady vyčistíme a uklidíme, aby se tu mohly konat mše. Po revoluci to všechno vypadalo nadějně."

Kostel se podařilo vyklidit, a po 46 letech se tu konala mše. Pak přišel otazník, co dál. Lidé se rozhodli kostel opravit. Kámen, který je pod sochou Panny Marie vyhrabali z původního oltáře a vysvětilo ho 14 kněží různých církví.

Neratov nabízí pomoc lidem s mentálním postižením

V roce 1992 bylo založeno Sdružení Neratov, které se rozhodlo vrátit život do vysídlené horské vsi. Postupně zrekonstruovalo řadu budov, které dnes slouží jako sídlo sdružení a chráněných dílen nebo v nich žijí pěstounské rodiny. Od roku 1998 v Neratově funguje chráněné bydlení Domov, které nabízí životní prostor lidem s mentálním postižením.

Foto: Zdeňka Kuchyňová
"Tak jako byl i ten kostel zraněný a postižený, s tím, že když se mu pomůže, může znovu dávat radost a naději, stejně je to s prací lidí s postižením, a o tom je základní motiv toho poutního místa, že nikdy není pozdě začít opravovat, co se pokazilo, a nikdo není zbytečný. Aby vše mohlo fungovat, jsou potřeba další činnosti. Máme hospodu, dokončili jsme pivovar, je tady prádelna, ubytovací zařízení, děláme montážní práce. V současné době máme asi 250 zaměstnanců, z toho asi 200 lidí se zdravotním postižením. A největším zázrakem, který tady máme, je speciální škola v Bartošovicích, kde máme 18 dětí s poruchami autistického spektra, a dalšími poruchami. Tam máme taky chráněné dílny. Těch středisek je víc."

Mezi plány do budoucna patří vybudování domu pro seniory, obnovení mostu přes řeku Orlici z Neratova do polského Poniatova, zřízení nové křížové cesty a klidové zóny za kostelem.

V knize zázraků je zapsáno 1.100 uzdravení

Foto: Zdeňka Kuchyňová
Kostel pořád zůstává duší Neratova. Není tam barokní oltář, ale motiv Panny Marie a andělských křídel.

"My jsme tam nechtěli ty buclaté barokní andělíčky, ale máme tam křídla andělů. Motiv Panny Marie je převzatý z jediného dochovaného dokumentu, který se nám podařilo najít. Socha zmizela po odsunu sudetských Němců. Nevíme, jestli byla zničená, prostě není. Ale byl od ní malý obrázek, linoryt. Když se podíváte na tohle ztvárnění, tak když budete stát na jakékoliv straně, tak to pokaždé bude jiné. Když si s tím hraje slunce, tak se obraz pořád mění. Oltář je z tureckého travertinu, je takový jako rozervaný. Jsou v něm uloženy ostatky Jana Pavla II. Za jeho pontifikátu přišla svoboda, a Polsko máme vedle."

Kostel má i další zajímavost. 24. prosince, dopadá sluneční světlo oknem v průčelí na svatostánek. V knize zázraků, která je uložená v muzeu v Zámrsku je zapsáno 1100 uzravení. Jak dodal Josef Suchár, k záchraně kostela přispělo i rokokové schodiště, které se památkáři rozhodli zachránit, když se měl kostel bourat.

"Mám na faře přípis, kde se praví, že není možné, aby takováto troska hyzdila socialistickou krajinu, a je zapotřebí tuto zříceninu zbourat, a kamení použít na zpevnění cest pro lesní dělníky, aby bylo náležitě využito. Byl vydán demoliční výběr, ale památkáři rozhodli, že by se mělo to překrásné schodiště se sochami zachránit. Tak ho rozebrali, a odvezli na zámeček Skalka. Ale peníze určené na demolici spolkl přesun toho schodiště, takže nebylo za co bourat, tak nám schodiště zachránilo kostel."

10
50.214234030000
16.549129700000
default
50.214234030000
16.549129700000