Mluvčí biskupské konference ocenil smlouvu mezi ČR a Vatikánem

Cyril Svoboda (vpravo) a papežský nuncius Josef Erwin Ender po podpisu tzv. Vatikánské smlouvy, Foto: ČTK

Jak jsme vás už informovali, český stát a katolická církev spolu ve čtvrtek uzavřely dohodu o tom, jakých práv a povinností katolická církev požívá v České republice. Smlouva však nijak neřeší značně problematickou oblast církevních restitucí a budoucího financování církví. Smlouvu s Vatikánem Česká republika uzavřela jako poslední z postkomunistických zemí. Podpisu smlouvy přihlížel kolega Jaromír Marek.

Cyril Svoboda  (vpravo) a papežský nuncius Josef Erwin Ender po podpisu tzv. Vatikánské smlouvy,  Foto: ČTK
Dokument, jehož náplň se vyjednávala po dva roky, v podstatě potvrzuje současný právní vztah církve a státu zakotvený v českém právním řádu. Pro církev je však důležitý proto, že její práva garantuje ještě mezinárodní smlouva. Co je obsahem smlouvy? Ve stručnosti řečeno, zaručuje církvi možnost působit v tradičních oblastech jako je zdravotnictví, školství, vězeňství, armáda a samozřejmě charita. Zaručuje rovnoprávnost civilního a církevního sňatku před státem a dává církvi právo zřizovat církevní právnické osoby a církevní zařízení. Smlouva naopak neřeší restituce církevního majetku. Jaký význam má tato smlouva pro katolickou církev, na to jsem se krátce po jejím podpsání zeptal mluvčího České biskupské konference Daniela Hermana.

"Ta smlouva řeší stav, který trval 54 let. Je nutné říci, že tu nenormální diskontinuitu vztahů zavinil komunistický puč v roce 1948. Až po listopadu 1989 bylo možné tuto kapitolu otevřít. Je to poprvé, kdy se staví most mezi právní normou českého státu a církve, kodexu kanonického práva. Tak aby obě právní normy byly kompatibilní."

Vatikánský erb
Řekl jste, že až po listopadu 1989 bylo možné tuto kapitolu otevřít, ale je to třináct roků. ČR je snad poslední postkomunistickou zemí, která smlouvu s Vatikánem podepsala. Proč?

"Hned na počátku roku 1990 byly obnoveny plné dipolomatické styky s Vatikánem, ale proč nedošlo k podpisu smlouvy? Asi nebyla doba zralá. Po tolika letech bylo zapotřebí některé věci si vzájemně ujasnit. Ale nechci, aby to vyznělo tak, že je to problém starý 13 let. Ten problém zavinili komunisté a jejich politika a těch třináct let se řešil."