Mnichov nabízí dvě výstavy s českými motivy

Naše redakční kolegyně Milena Štráfeldová se vydala do bavorské metropole. S jakým cílem, na to jsme se zeptali přímo jí.

"Já jsem se do Mnichova vypravila kvůli dvěma výstavám, které se nějakým způsobem týkají ať už Čechů žijících v Mnichově, anebo naopak - české kultury tak, jak se tady zaznamenává.

Ta první výstava se týkala Čechů, kteří přicházeli sem do Mnichova dokonce už od druhé poloviny 19. století, a tuhle historii mapuje výstava, kterou udělal zdejší SKV Sokol Mnichov. Připravil ji v jednom kulturním centru přímo v samém středu Mnichova. Má poměrně velkou návštěvnost a velmi hezký ohlas.

A je zajímavé, jaké to vlastně byly profesní skupiny. Bylo zde hodně českých malířů, kteří po studiích malířství, ať už v Praze nebo ve Vídni, sem šli na jakési "doškolení". A když jsem se ptala, kdo ze známých malířů toho období druhé poloviny 19. století tu studoval, tak jsem se dověděla, že naopak, těžko bychom hledali malíře, kteří vlastně tím Mnichovem neprošli. Ať už to byl Mánes, anebo Alfons Mucha... A pak sem mířila veliká vlna českých řemeslníků. Byli to krejčí, truhláři, rukavičkáři, kteří tady vytvořili i celou řadu zdejších spolků, a Sokol je právě jedním z těch spolků, které tady s různými peripetiemi přežívaly všechny politické, společenské události toho posledního půl druhého století. A existuje tady vlastně dodneška."

- Mileno, v úvodní větě zazněla zmínka o dvou výstavách. Co bylo obsahem té druhé?

"Ta druhá výstava, kterou jsem měla možnost tady vidět, byla vlastně prezentace jablonecké secese. Je instalována v Českém centru. Je to řada velkoformátových fotografií, na kterých jsou zachyceny velmi pěkné a často i nově zrekonstruované secesní stavby v Jablonci. Zajímavé totiž je, že proč ta výstava v Českém centru měla také velkou účast. Právě z Jablonecka sem do Mnichova zamířilo poměrně hodně vysídlených sudetských Němců a nedaleko Mnichova vznikl dokonce Neu Gablonz, což byla osada, kam mohli přejít - nebo postupně tam přecházeli - jablonečtí skláři, a skláři z celých Jizerských hor, a tady vlastně obnovili tu proslulou bižuterní a sklářskou výrobu, kterou po staletí praktikovali právě na Jablonecku."