Na 17. listopad 89 se vzpomínalo vážně, nostalgicky i s recesí

Photo: Štěpánka Budková

Česká republika si v úterý připomněla dvacáté výročí sametové revoluce. U příležitosti pádu komunistického režimu v tehdejším Československu se konala řada akcí.

Jan Opletal
17. listopad není v českých dějinách spojen jen s rokem 1989, ale také s letopočtem 1939. Tehdy došlo po pohřbu Jana Opletala, studenta zastřeleného při protinacistických demonstracích, k dalším vystoupením proti německým okupantům. Nacisté reagovali zatýkáním studentů, popravami a uzavřením českých vysokých škol.

Na události let 1939 a 1989 vzpomínal u Hlávkovy koleje i prezident Václav Klaus. Zdůraznil propojení obou událostí a varoval, že se stále rodí nové zhoubné ideologie, které mají stejné základní charakteristiky, jako měly nacismus a komunismus.

Václav Klaus (vpravo) a premiér Jan Fischer u památníku listopadových událostí na Národní třídě v Praze, foto: ČTK
"Takové ideje se v různých podobách rodí stále. Mohou být na první pohled mírnější, méně agresivní a méně přímočaře brutální než byla ideologie nacistická nebo komunistická. Ale jejich strukturální charakteristiky jsou obdobné."

Většina vzpomínkových akcí se týkala 17. listopadu 1989. Lidé se shromažďovali především na pražské Národní třídě, položit věnec nebo zapálit svíčku tam přišli také politici. Prezidenta Klause uvítalo skandování jeho jména ale na druhé straně také výkřiky a pískot odpůrců.

Václav Havel (v pozadí na obrazovce) na mezinárodní konferenci Cesta z okovů, v popředí zleva senátor Karel Schwarzenberg a premiér Jan Fischer, foto: ČTK
Největší oficiální akcí byla konference v Senátu nazvaná Cesta z okovů. Sjeli se na ni představitelé parlamentů zemí bývalého socialistického bloku a účastníci listopadových událostí.

Ty, kteří za svobodu bojovali a už nežijí, připomněl na konferenci exprezident Václav Havel. Mezi jinými zmínil Václava Bendu, Josefa Kemra či Anastáze Opaska.

Společný boj Čechů a Slováků za svobodu zdůraznil předseda Národní rady Slovenska Pavol Paška.

"Je to krásný důkaz toho, že jsme si revoluci vybojovali spolu bok po boku Češi a Slováci v bývalém Československu. Je to ale zároveň i důkazem toho, že Češi a Slováci jsou bratrskými národy a že nás pojí daleko víc než jen společné historické milníky." Předseda Senátu Přemysl Sobotka přečetl na konferenci tzv. Pražskou výzvu. Zazněla také myšlenka, že popírání a zlehčování zločinů komunismu a nacismu by mělo být v Evropě postihováno stejnou měrou.

"Ta deklarace, kterou jsem vyhlásil jasně říká: nezapomínejme na to, sdělme našim kolegům, kteří nikdy neprožili totalitní systém typu komunismus, aby chápali, že my jsme velmi citliví na jakékoliv porušování svobod na jakékoliv regulace. Samozřejmě je tam výzva k tomu, že musíme už v zárodku potírat jakýkoli extremismus, nesmíme to bagatelizovat."

Foto: Kristýna Maková
Stejně jako před dvaceti lety se v podvečer vydal průvod z pražského Albertova na Národní třídu. Akce, které se zúčastnilo několik tisíc lidí, byla zakončená velkým koncertem.

Oslavy sametové revoluce narušovali pravicoví extremisté, došlo i ke střetům z policií a téměř padesát lidí bylo zadrženo.

Večer pak na Václavském náměstí studenti z iniciativy Inventura demokracie pořádali happening, na kterém vyzývali lidi, aby se více zajímali o politiku a aktivně se do ní zapojili. Podpořil je i bývalý prezident Václav Havel:

Oslavy v Plzni, foto: ČTK
"Já si vážím této studentské iniciativy právě proto, že zdůrazňuje nutnost, abychom každý, všichni občané, se veřejně angažovali, brali na sebe svůj díl odpovědnosti. Abychom se politiky nebáli, ale naopak do ní chtěli vstoupit v zájmu nás všech, aby byly poměry lepší než jak se nám dneska zdají být."

Pád komunismu si vážně i s recesí připomínali lidé i v dalších městech - vzpomínalo se a zazněla i kritika současné politiky. Brnem prošel lampionový průvod, v Ostravě vyrostlo Totalitní městečko, kromě promítání dokumentů nebo shlédnutí výstavy o listopadu 1989 v Ostravě, si zájemci mohli vyplnit třeba žádost o devizový příslib nebo se zapsat do pořadníku na auto. Podobná akce proběhla i v Plzni.

Foto: Štěpánka Budková