Na "pacientské turistice" může Česko vydělat

Ministryně zdravotnictví České republiky Marie Součková, foto: ČTK

Česká republika se po rozšíření Evropské unie možná stane vyhledávaným místem pro cizince, kteří u nás budou využívat levnější lékařskou péči. O tématu "zdravotní" turistiky se také diskutovalo na setkání ministrů zdravotnictví deseti přistupujících zemí a některých stávajících zemí Evropské unie, které se uskutečnilo v Senohrabech u Prahy. Podrobnosti má Zdeněk Vališ.

Ministryně zdravotnictví České republiky a Rakouska Marie Součková  (vlevo) a Maria Rauchová-Kallatová a irský ministr zdravotnictví Michael Martin,  foto: CTK
Ministři zdravotnictví v Senohrabech mimo jiné řešili, jak efektivně zajistit právo občanů na ošetření v členských zemích Evropské unie. Ministři se v této souvislosti dohodli, že země budou spolupracovat při sběru a vyhodnocování dat pacientů. To by mělo zároveň vést k včasnému přijetí opatření, pokud by tzv. pacientská turistika mohla ohrozit systém poskytování péče v té které zemi. Ministryně zdravotnictví Marie Součková ale Radiu Praha řekla, že Česku nic takového nehrozí.

"Vstupem do Evropské unie rozšiřujeme velkou rodinu. My už vlastně v Evropě jsme a nějaké přehlcení pacienty nebude."

No dobře, české zdravotnictví bude ale prakticky jedinou unijní zemí, kde spoluúčast pacientů na léčbě je prakticky nulová. Nehrozí tedy, že by se sem nahrnuli pacienti ze západní Evropy?

"Informace nemáte přesné. Česká republika není jedinou zemí s nízkou spoluúčastí pacientů. Nicméně po 1. květnu budeme vzájemně tolerovat jen nezbytnou zdravotní péči. Nezbytná a chronická péče je něco jiného."

Bývalý ministr zdravotnictví Bohumil Fischer, který v Senohrabech zastupoval Světovou zdravotnickou organizaci, uznal, že o problém jde, ale české zdravotnictví by podle něj na migraci pacientů mohlo naopak vydělat.

"Naše zdravotnická zařízení, naše nemocnice mají většinou větší kapacitu pro péči o pacienty, než mají ve skutečnosti pacientů. A to, že jsou například čekací listiny nebo že nějakou dobu se čeká na implantace umělých kloubů, nesouvisí s tím, že by to naše ortopedie nezvládly rychleji, ale s tím, že mají finanční limity. Na druhé straně ti zahraniční pacienti, pokud budou přicházet, budou svou pojišťovnou sice placeni v českých cenách, ale nad limit. To znamená, že nejen zaplatí všechen materiál, který je zapotřebí, ale ještě zbude další položka navíc. Ta se bude moci použít i k tomu, aby bylo ošetřeno více českých pacientů. A protože ta volná kapacita je prakticky ve všech českých zařízeních, dá se spíše očekávat, že se finanční situace všech zdravotnických zařízení může zlepšit. Pokud samozřejmě ostatní unijní země nebudou klást určité překážky v rámci svých pojištěneckých systémů. Jejich zdravotnická zařízení, která mají smlouvy s pojišťovnami, samozřejmě dostanou méně o ty peníze, které přijdou k nám. Budou se bránit a zřejmě to povede k určitému kompromisu."

Ministryně zdravotnictví České republiky Marie Součková,  foto: CTK
V Česku je ale trend omezovat kapacity zdravotnických zařízení. Vždyť sama ministryně zdravotnictví říká, že jich je údajně moc.

"Proces snižování kapacity našich zdravotnických zařízení, je plánován na několik let. Mezitím už budou známy informace, jak to s tím tokem pacientů ze zahraničí vlastně vypadá."

Nový rozměr dostane po vstupu Česka do unie také příhraniční spolupráce. Ministryně zdravotnictví Marie Součková se na setkání v Senohrabech domluvila s kolegy z okolních zemí na podstatném rozšíření "přeshraniční" péče. Součástí dohody je mimo jiné i možnost dát převézt pacienta vozidlem rychlé záchranné služby do nemocnice na druhé straně hranice. Má se tak stát v případě, že tato nemocnice bude blíže než tuzemská. Tato praxe se zatím nebude týkat Německa, které nebylo účastníkem setkání ministrů v Senohrabech. Například rakouský občan se tedy může probrat z mdlob v české nemocnici a naopak, Čecha mohou křísit v Rakousku. V jeho případě ovšem nelze vyloučit, že bude nutná další resuscitace. To až po něm zdravotnické zařízení bude požadovat zaplacení spoluúčasti na léčbě, která je v Rakousku běžná. Podle Marie Součkové se to bude zřejmě řešit prostřednictvím pojišťovny českého pacienta, která pak bude příslušnou částku po svém klientovi vymáhat.