Na Pražském hradě se představuje historie a kultura Velké Moravy

Photo: Institut archéologique de l'Académie des sciences de République tchèque à Brno

Kulturní rubrika nás tentokrát zavede do historie, a bude tak trochu zasahovat do oblasti zájmů Historických obzorů. Vydáme se v ní totiž na Velkou Moravu.

Foto: Facebook výstavy 'Velká Morava'
V šedesátých letech zaznamenala u veřejnosti velký ohlas putovní výstava Velká Morava: Tisíciletá tradice státu a kultury. K vidění byla nejen v Československu, ale také třeba v Polsku, někdejším Sovětském svazu nebo Švédsku. Tento významný počin se po padesáti letech dočkal svého nástupce. Výstava, která přibližuje nynější pohled a znalosti archeologů na Velkou Moravu, je po své premiéře v Brně k vidění na Pražském hradě.

V potemnělém sále Císařské konírny se před očima návštěvníků vynořují předměty staré přes tisíc let. Jsou vypůjčeny z 30 institucí z Česka, Slovenska, Rakouska a Polska a doplňují je také modely velkomoravských staveb. Jeden z autorů výstavy Velká Morava a počátky křesťanství, archeolog Luděk Galuška, srovnává někdejší výstavu s tou současnou, stejně tak jako poznání archeologie před 50 lety a dnes:

Pavel Kouřil,  foto: ČT
"Ta výstava chodila po několika místech zhruba v šedesátých letech. Do té doby byla objevena určitá část třeba sakrální architektury. Potom došlo k dalším objevům. Je fakt, že v té době byla už velká fáze ´zlatých´ nálezů ukončena. Probíhalo ale další studium za využití i těch starších nálezů a v období 70., 80. a 90. let byly také získávány nové nálezy, byť ne tak honosné. Docházelo ale k přepracování a využívání nových výzkumných metod, které nám ukázaly třeba detaily týkající se technologie výroby šperků."

Právě šperky jsou jedněmi z nejvýraznějších exponátů a projevů velkomoravské kultury. Na výstavě jsou zastoupeny v mnoha exemplářích a souborech - gombíky, náhrdelníky, prsteny, které kdysi zdobily vysoce postavené členy společnosti. K vidění je výbava kolínského knížecího hrobu nebo poklad byzantského kupce nalezený na Slovensku. Řada z nich dokládá to, jak se kulturní prvky na území Velké Moravy mísily a vzájemně ovlivňovaly. Výstava je rozdělena do několika tematických celků a začíná se chronologicky, říká další z autorů výstavy Pavel Kouřil, ředitel Archeologického ústavu AV v Brně:

"Začali jsme příchodem Slovanů do prostoru českých zemí, Moravy a Čech. Když sem Slované přicházejí, tak to území není liduprázdné. Narážejí zde na kmen Langobardů, na germánské Langobardy. Zde vidíte nejnovější nálezy, které pocházejí z langobardských sídlišť na Moravě. Většina z těchto předmětů jsou předměty nové, které ještě nebyly publikovány a byly nalezeny před rokem, dvěma či třemi."

S křesťanstvím se mění i pohřby

Součástí výstavy jsou nejen honosné šperky, zbraně nebo předměty běžné potřeby. Významnou roli na Velké Moravě, a také v novodobém poznávání jejího života a kultury, hraje pohřbívání: Slovo má opět Luděk Galuška, který poukazuje na změny v pohřebním ritu našich předků:

Foto: Facebook výstavy 'Velká Morava'
"My jsme se při tom výkladu dostali na přelom 8. a 9. století a do první půlky 9. století. Do doby, kdy se tady objevují první křesťanské myšlenky, první nositelé křesťanství, jak se praví v životě Konstantinově byli: z Řek, Vlach a též Němec."

Tito misionáři přišli na Moravu ještě před Konstantinem a Metodějem a postupné pronikání křesťanství mělo vliv i na pohřební rituály. Začaly se čím dál více objevovat kostrové hroby, do té doby byli lidé po smrti spalováni. I s tím, jak takový velkomoravský hrob vypadal a co tvořilo jeho výbavu, se může návštěvník na výstavě seznámit. Nahlédne do hrobu ženy z elitnějších kruhů, která byla pohřbena s náušnicemi nebo vědrem.

Luděk Galuška,  foto: YouTube
"Pak je tady samozřejmě hrob jejího mužského protějšku, člověka z válečné elity. Vidíte, že má kopí, sekyrky a další insignie jako třeba tady ta zdobená kováníčka vedle kolenních kloubů. Ta svazovala tzv. lýtkové řemínky, oni měli lýtka omotaná řemením. Je tady samozřejmě i vědro, opasek atd."

Do časů, kdy na našem území vládli Mojmírovci, se návštěvník může ponořit také i díky zcela moderním předmětům a zařízením - do velkomoravských dob jej zavede také komiks, dotykové obrazovky s tematickým programem nebo badatelský list, do kterého si může zaznamenávat zážitky a poznatky z cesty po Velké Moravě. Čas na to má do 28.června, pak výstava poputuje do Bratislavy.