Nadace Terezy Maxové

Jméno Terezy Maxové znají většinou lidé z módního světa. Málokdo ale asi ví, že tato krásná modelka založila v roce 1997 nadaci na pomoc opuštěným dětem umístěným v kojeneckých ústavech, dětských domovech a centrech.

"Důvod byl zcela prostý. Cítila jsem, že by nebylo správné nepodělit se o lásku a péči, které se mně dostává a jiným citelně chybí. A proč právě opuštěné děti? Jako žena a matka k nim mám přirozeně nejsilnější vztah. Svět módy mne až dodnes využíval pro své účely, tak proč bych neměla začít využívat jeho"image", zejména pro dobro dětí?"

řekla při vzniku Nadace Terezy Maxové její zakladatelka. Nadace se neomezuje pouze na materiální pomoc ústavům, ale soustřeďuje se zejména na samotné řešení problematiky opuštěných dětí. Jejím cílem je především probuzení zájmu o opuštěné děti, zkrácení doby pobytu ve specializovaných zařízeních, zvýšení počtu adopcí a pomoc adoptivním rodinám. Čtyři roky existence této nadace zhodnotila její ředitelka Terézie Plášková: A jaké jsou plány a cíle Nadace Terezy Maxové do budoucn? "Každé lidské utrpení se týká každé lidské bytosti",řekl kdysi prezident Václav Havel. A tak ještě na závěr adresa Nadace Terezy Maxové, na kterou mohou být zaslány případné finanční příspěvky: Komerční banka, U průhonu 38, Praha 7 - č.ú.3594690267/0100