Národní muzeum po téměř dvaceti letech znovu otevírá národopisnou expozici

Letohrádek Kinských, foto: Martina Schneibergová
0:00
/
0:00

Bohatě vyšívané kroje, selské jizby, masopustní masky, vánoční betlém, ale i obyčejné hrnce a košíky - to všechno nabízí nová národopisná expozice Národního muzea v Praze, která je ve smíchovském Letohrádku Kinských otevřena od tohoto čtvrtka. Unikátní sbírky se do letohrádku vracejí po téměř dvaceti letech. Více už Milena Štráfeldová.

Letohrádek Kinských,  foto: Martina Schneibergová
Národopisná sbírka pražského Národního muzea patří k nejbohatším v celé střední Evropě. Vznikala už od konce 19. století a dnes je v depozitářích na dvě stě tisíc předmětů. Naposledy si ale mohli příznivci folkloru a lidového umění prohlédnout sbírky Národopisného muzea v roce 1986, kdy byla jeho budova kvůli havarijnímu stavu uzavřena. Původně plánovaná několikaměsíční oprava se nakonec protáhla na dvě desítky let:

"Do objektu souvisle skoro patnáct let zatékalo, takže ta rekonstrukce přišla opravdu skoro pět minut po dvanácté, ne za pět minut dvanáct,"

říká architekt Tomáš Šantavý, který celkovou opravu za více než sto milionů korun navrhl. Dnes ale proslulý klasicistní zámeček hrabat Kinských znovu svítí novotou a podle generálního ředitele Národního muzea Michala Lukeše v něm bude místo nejen pro samotnou národopisnou expozici:

Generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš,  foto: Martina Schneibergová
"Protože se nejedná jenom o tu v uvozovkách mrtvou expozici, tedy výstavní prostory stálé. Je zde připraveno několik dílen pro rukodělné ukázky práce nejvýznamnějších lidových řemeslníků, budou se tu pořádat koncerty, bude tu kavárna, takže celek by měl vytvořit živou expozici, a nejen expozici výstavní."

Samotná stálá expozice představuje sotva procento předmětů ze sbírek muzea, nabízí ale pohled jak na každodenní život našich předků na venkově, tak i na slavnostní příležitosti a lidové zvyky, spojené s největšími svátky v roce. Vedle hliněných krajáčů, ve kterých se nosila polévka na pole, jsou tu vyšívané slavnostní kroje, dětské hračky i zařízení celých venkovských jizeb, velikonoční maškary, které odkazují ještě k předkřesťanským dobám, i sbírka lidových madonek. Vedoucí Národopisného oddělení Národního muzea a autorka celé expozice Jiřina Langhammerová k tomu říká:

"Lidová kultura patří k paměti národa, je to opravdu takový národní poklad. My navíc, jako země ve střední Evropě, máme ty věci po výtvarné nebo kulturní stránce na vysoké úrovni. Rustikální kultura od zrušení nevolnictví rostla do ohromných dimenzí."

Až do konce roku je v Letohrádku Kinských vedle stálé expozice i výstava o záchraně samotného zámečku a restaurování jeho cenných sbírek. Expozici národopisných sbírek po téměř dvacetileté přestávce otevřel tento čtvrtek prezident Václav Klaus.