V rekonstruovaném muzeu je stále jedna památka - mozek Palackého

Frantisek Palacký

Co se stane s mozkem českého historika a spisovatele Františka Palackého? Tahle otázka teď stojí před vedením Národního muzea v Praze. Jeho budova prochází rekonstrukcí a je už dlouho vyklizená. Ale jeden nenápadný exponát tu stále je. Palackého mozek.

Po smrti Františka Palackého byl v srpnu roku 1958 jeho mozek uschován ve skleněné nádobě s tekutinou z glycerolu a formaldehydu a v černě mořené dřevěné skříňce. Pietně byl uložen do stěny Pantheonu. Ve speciální nice, kterou kryje mramorová deska bez označení, je dodnes. Jak řekl generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš, uvažuje se, že po dobu rekonstrukce bude přemístěn do Památníku Františka Palackého a Františka Ladislava Riegra. Palacký by se tak vrátil domů, památník je totiž v jednom z bytů v Palackého ulici. Tam by však byl jen dočasně. O dalším osudu dosud není rozhodnuto:

"Otázkou je, jestli ve 21. století jsou pohledy na věc stejné a jestli mozek máme takto uchovávat od těla nebo jestli by třeba neměl být pohřben s tělem Františka Palackého. Možná o tom bude třeba udělat nějakou širší společenskou diskusi,"

uvedl ředitel Národního muzea Michal Lukeš. Mozek byl vyňat hned po pohřbu jako výraz veliké piety a ocenění Františka Palackého. Ten byl jednou z předních postav českého politického života 19. století. Když 26. května 1876 zemřel, objevily se nekrology v řadě novin. Pohřbu se zúčastnily tisíce lidí z celé země. Za jeden den se na Staroměstské radnici v Praze, kde byla rakev tři dny vystavena, vystřídalo na 40.000 lidí. Poslední den byla radnice pro veřejnost uzavřena a téže noci se uskutečnila pitva Palackého hlavy. Při ní byl vyjmut mozek a v nádobě s lihem uchován pro Národní muzeum jako významná památka. Kdo o tom rozhodoval?

Skříňka s mozkem Františka Palackého v budově Národního muzea,  foto: ČTK
"Rozhodnuto bylo z okruhu jeho přátel, asi z okruhu akademie a Národního muzea, že bude mozek vyjmut a prozkoumán, aby se popsal mozek takového velikána. Ale úplně běžné to nebylo ani v té době. Národní muzeum má velkou antropologickou sbírku k různým studijním účelům i z minulých dob, ale tento případ je jediný,"

dodal ředitel Lukeš. Kromě obvyklé posmrtné masky byl Palackému sejmut i odlitek ruky, která "psala dějiny českého národa". Národní muzeum, které mělo mozek uchovávat, však bylo tehdy v problematické situaci. V původní budově v ulici Na příkopech byl nedostatek místa a bylo prý třeba preparát mozku "sem a tam přenášeti", jak dokazuje zpráva z roku 1878. Pak byla postavena budova muzea na Václavském náměstí. Původně byl Palackého mozek předán k opatrování adjunktovi zoologických sbírek Václavu Vávrovi a už v nich zůstal. Až od roku 1967 spadal do gesce nově vzniklého antropologického oddělení. A tak byl po více než osmdesáti letech uložen v Pantheonu.