Co bude dál s mozkem Františka Palackého?

František Palacký, foto: Martina Schneibergová

Mozek českého historika a politika Františka Palackého byl téměř šedesát let uschován ve stěně slavnostní síně Panteonu Historické budovy Národního muzea. Kvůli rekonstrukci objektu byl ale z muzea odvezen a na čas umístěn jinam.

František Palacký,  foto: Martina Schneibergová
František Palacký se narodil v roce 1798 v Hodslavicích, velkou část svého života prožil v Praze a jeho ostatky jsou uloženy na hřbitově v Lobkovicích. To, že byl Palacký velmi váženou osobností, připomněl při příležitosti převozu jeho mozku také ředitel Národního muzea Michal Lukeš.

"František Palacký patří mezi významné osobnosti nejen z dějin Národního muzea, ale z dějin celé naší vlasti. Byl to významný historik, možná nejváženější osobnost 19. století, jehož historické dílo a politické názory formovaly naše moderní pojetí národa, státu a naší společnosti a bezpochyby je formují částečně i dodnes."

František Palacký zemřel 26. května 1876. Příčinou jeho smrti byl podle lékařů zánět plic, vodnatelnost a celkové vyčerpání organismu. Jeho pohřeb byl velkou událostí, která zasáhla bezmála celou tehdejší společnost. Po soukromém obřadu bylo tělo "Otce národa" přeneseno na Staroměstskou radnici, kde byla rakev vystavena a kde se s Palackým mohla přijít rozloučit také veřejnost. Právě tehdy proběhla pitva, při které byl vyjmut mozek. Myšlenka, že by se měl mozek uchovat, vzešla pravděpodobně z okruhu Palackého přátel z prostředí muzea nebo Akademie. Mozek byl později umístěn do Národního muzea. Kromě toho byla Palackému také sejmuta posmrtná maska a vznikl i odlitek ruky. Pokračuje antropolog Národního muzea Petr Velemínský:

Petr Velemínský,  foto: ČT Brno
"Následně byl mozek předán profesoru Václavu Šteflovi, který, jak se praví v dobových dokumentech, provedl fyziologicko-chemický rozbor. Podstatné ale bylo, že mozek uložil do skleněné nádoby s tekutinou. Chemické složení té tekutiny neznáme."

Michal Lukeš k tomu dodává:

"Co jsme si zjišťovali, v českých podmínkách je to asi jediný takto uložený mozek. Ve sbírkách žádný podobný mozek, tedy mozek slavné osobnosti, nemáme."

Příběh mozku Františka Palackého pokračuje i v současnosti. 15. května byl kvůli rekonstrukci odvezen z Historické budovy Národního muzea a jako místo jeho dočasného uložení byl zvolen Památník Františka Palackého a Františka Ladislava Riegra v pražské Palackého ulici. Jeho další osud ale není zatím jasný. Národní muzeum by rádo znalo i pohled současníků, a proto dává veřejnosti možnost, aby se vyjádřila k tomu, zda by měl být mozek Františka Palackého po rekonstrukci vrácen do Národního muzea nebo pohřben společně s tělem v hrobce v Lobkovicích.