Národní technické muzeum má nového ředitele

Karel Ksandr, foto: ČTK

Ministr kultury Jiří Besser jmenoval novým ředitelem Národního technického muzea v Praze Karla Ksandra. Nastoupí 1. prosince a bude se snažit rozplést řadu problémů, které za bývalého vedení vznikly.

Karel Ksandr,  foto: ČTK
Spletenec problémů v hospodaření instituce dokázal diagnostikovat až audit, který zadal současný ministr kultury Jiři Besser. Kontroly odhalily například různé podivné praktiky s pracovními smlouvami, kvůli kterým muzeum neodvedlo do státního rozpočtu peníze za sociální a zdravotní pojištění. Bývalý ředitel Horymír Kubíček a jeho náměstek Oldřich Rambousek si údajně vzájemně podepisovali smlouvy na různé činnosti, čímž se obohatili. Na oba podalo ministerstvo trestní oznámení.

Nový ředitel Karel Ksandr studoval a dosud studuje dějiny umění na Karlově univerzitě. Zaměřuje se především na dějiny architektury a památkové péče. V Národním technickém muzeu dříve pracoval jako náměstek. Jeho dlouhodobým cílem bude zvýšit renomé muzea:

"Aby se Národní technické muzeum dostalo na úroveň předních evropských technických muzeí. Je třeba si uvědomit, že pražské technické muzeum má jedny z nejcennějších sbírek co se týče historie techniky."

Například spravuje přístroje, se kterými pracoval astronom Tycho Brahe. Jaké budou Ksandrovy první kroky?

"První bude kompletní seznámení s auditem, kompletní seznámení s kolegy... samozřejmě mnohé kolegy znám, ale necelých pět let tam nepůsobím, takže zdaleka neznám všechny. A bude potřeba se seznámit s komplexní situací Národního technického muzea."

Cenné sbírky jsou pro veřejnost už čtyři roky zcela nedostupné, probíhá tu rekonstrukce. Podle Ksandra ale mělo muzeum zůstat alespoň částečně otevřené. Mezi své nejbližší úkoly proto řadí postupné znovuotevírání muzea. Začne nejatraktivnějšími expozicemi, říká Ksandr:

"Já myslím, že je to zcela jednoznačné, především expozice architektury a stavitelství, dopravní hala a předpokládám, že se podaří i další věci. Samozřejmě neotevřeme zdaleka všechny expozice, které se tam připravují, ale myslím, že je nesprávné čekat na kompletní dokončení všech expozic."

Později se pustí také do resturkturalizace celé instituce. Dnes je součástí Národního technického muzea také Železniční muzeum a Muzeum architektury a stavitelství.

"Je třeba odstranit tu nevyváženost, že na jednu stranu jsou tam dvě muzea a na druhou stranu u neméně důležitých technických oborů jsou pouze oddělení,"

říká nový ředitel. Výběrové řízení na šéfa Národního technického muzea na začátku listopadu nepřineslo jednoznačného vítěze. V předposledním kole se rozhodovalo mezi Ksandrem, právníkem Karlem Kosem a architektem Michalem Crkvou. Ministr nakonec volil mezi Crkvou, kterého považoval za dobrého ekonoma, a Ksandrem, který má zkušenosti s muzejnictvím. Nakonec prý převládla právě Ksandrova ucelenější představa o znovuotevření muzea a postoj k projektu v Plasích, kde vzniká centrum stavitelského dědictví.