Název amerického dolaru pochází z Jáchymova

Tolary z Jáchymova, foto: Classical Numismatic Group, CC BY-SA 3.0 Unported

Protiradarový systém Věra patří s několika dalšími objevy k českým příspěvkům světu. Jsme rádi, že v Čechách má svůj původ Laterna Magika, že politička Madelaine Albrightová, zakladatel psychoanalýzy Sigmund Freud, světoznámý scénograf Josef Svoboda či architekt Jan Kaplický se narodili v Čechách. Jsou ale taky české příspěvky světovým jazykům.

Tolary z Jáchymova,  foto: Classical Numismatic Group,  CC BY-SA 3.0 Unported
Ví se, že slovo robot poprvé použil Karel Čapek ve své předválečné hře R.U.R. A proslýchá se také, že i anglické slovo "dollar" se narodilo na českém území. Pro podrobné vysvětlení, jak je to s tím dolarem, jsem požádal etymologa z Ústavu českého jazyka a komunikace Filosofické fakulty UK PhDr. Jiřího Rejska.

"Na začátku byly stříbrné mince, které byly raženy v Jáchymově v Krušných horách. Německý název pro Jáchymov byl Joachimstal a ta mince, která se tam razila, se nazývala joachimstaler. A protože to bylo dlouhé slovo, bylo zkracováno na taler. Z toho se pak vyvinulo čeké tolar. To se šířilo do různých zemí Evropy, protože tyto mince měly dobrý zvuk, a dostaly se i do Anglie, kde byly přijaty v podobě dollar. Když v 18. století hledaly Spojené státy získaly nezávislost, hledaly vhodný název pro svoje oficiální platidlo, protože se chtěly odlišit od Francie, Anglie atd., a sáhly po tomto pojmenování dollar, které od 16. století v Anglii žilo, ale nebylo prakticky využíváno. Takže v původu amerického dolaru je český tolar, který vznikl z jáchymovské mince na počátku 16. století."

Ovšem název pro jáchymovskou minci je německý.

"Ano, samozřejmě, protože to Krušnohoří bylo německé. Takže když to vezmeme z jazykového hlediska, tak to slovo je německé, ale zeměpisně je české, pochází z českého území," vysvětlil PhDr. Jiří Rejsek, PhD., autor nového českého etymologického slovníku.