Nebezpečné hračky přicházejí hlavně z Asie

Dětem chtějí rodiče většinou dopřát to nejlepší. Přesto to při nákupu může dopadnout špatně. Potvrzují to i kontroly České obchodní inspekce. Ta objevila v uplynulých dnech na trhu opět nebezpečné hračky a nahlásila je do evropského systému rychlého varování Rapex. Tématu se věnuje Zdeněk Vališ.

Více než pětina všech dětí v ČR vyrůstá bez jednoho z rodičů...
Poslední případ se týkal hudebních hraček ovládaných ústy, kde dětem hrozilo riziko udušení. Z 15 odebraných druhů výrobků jich bezpečnostním požadavkům nevyhovělo sedm. Od začátku letošního roku už nahlásila Česká obchodní inspekce do evropského systému rychlého varování 26 nebezpečných výrobků. Největší zastoupení mezi nimi mají právě hračky a další dětské zboží. S nebezpečnými hračkami se inspekce potýkala už v loňském roce. Jak ale řekla Radiu Praha mluvčí inspekce Miloslava Fléglová, o trendu zvyšující se rizikovosti hraček se zatím nedá mluvit.

"Česká obchodní inspekce zatím takové podezření nemůže vyslovit, protože při konkrétní kontrole jisté, že některé z výrobků nebudou v souladu s platnými předpisy. Je ale pravdou, že v letošním roce jsme na trhu zjistili poměrně více výrobků než v předchozích letech."

Hračky mohou být vysoce nebezpečné svými fyzikálními vlastnostmi, dítě se může lehce zranit, popřípadě chemickým složením, například vysoce nadlimitním obsahem nechvalně známých ftalátů. Jak vlastně inspekce přijde na nebezpečnou hračku? Vybírá si ke kontrole jednotlivé výrobky namátkově?

"Namátkou ty hračky vybírány nejsou. Je to součást standardních vizuálních kontrol, kdy tyto hračky budí jisté podezření inspektora, že jejich shoda s technickými požadavky není dostatečná nebo není úplné jejich povinné značení. Konkrétně letos bylo takových hraček vytipováno 15."

Jak se pak postupuje proti výrobcům a prodejcům?

"Prvním krokem je zákaz prodeje na místě. A pokud hračka neprojde laboratorními zkouškami, je potom vedeno řízení proti dodavateli nebo dovozci."

S jakými následky?

"Podle rozsahu a následků protiprávního jednání je stanovena pokuta. Ta může v současné době dosáhnout až 50 milionů korun."

Odkud pochází nejvíce nebezpečných hraček?

"Většina hraček je, bohužel, bez uvedení výrobce nebo země původu.V řadě případů, kdy je země původu uvedena, jedná se o východoasijské státy."

Konstatuje Miloslava Fléglová z České obchodní inspekce. Nebezpečné výrobky, jak už bylo řečeno, jsou hlášeny do evropského systému Rapex. Tímto způsobem jsou na výrobek okamžitě upozorněny kontrolní orgány ve všech zemích Evropské unie. V podstatě se tedy dá říci, že čeští inspektoři chrání před nebezpečným výrobkem třeba děti ve Španělsku či Estonsku. Platí to samozřejmě i obráceně. Česká obchodní inspekce čerpá ze systému Rapex poznatky získané kontrolními orgány v ostatních zemích unie.