Nejdelší cínová žíla

r_2100x1400_radio_praha.png
0:00
/
0:00

V Česku, konkrétně v Krupce na Teplicku leží pravděpodobně nejdelší cínová žíla ve střední Evropě. Cín se tu dobýval už v desátém století a my se do štoly Starý Martin vydáme se Zdeňkou Kuchyňovou.

Historie Krupky je spojena s dobýváním cínu. Jméno hornické osadě prý daly právě cínové hrudky. Pokladem, který se ukrývá ve štole Starý Martin, je žíla Lukáš. Se svými dvěma kilometry je nejdelší cínovou žílou v České republice, uvedl průvodce Vladimír Schelinger.

"Po levé straně je vidět původní bok štoly, která byla ražena ručním způsobem. Podle odborníků je to jedna z nejdelších středoevropských cínových ležatých žil. Má úklon kolem 25 stupňů, ale hlavně její směrná délka je kolem dvou kilometrů. Tvořila takovou páteř celého krupského revíru a tady štolou Martin byla těžena její západní část."

Rudu tu havíři dobývali několik století a zanechali po sobě doslova propletenec různě dlouhých a odlišně ražených chodeb. Prohlídková trasa má asi 1,5 kilometru a je tu pěkná zima - kolem osmi stupňů Celsia. Ve středověku tu byly pro horníky opravdu tvrdé podmínky, dodává Michaela Retigová.

"Fungovalo to jenom se želízkem, dlátkem, lopatkou. To bylo všechno, co potřebovali. Dožívali se zhruba 25 let v průměru. Umírali hlavně na dýchací problémy, protože neměli výbavu na měření škodlivin v důlním prostoru."

Těžbu cínu představuje v Krupce i zdejší muzeum. A jak se tu dozvíme, v roce 965 tu projíždělo poselstvo cordobského chalífy. Jeden z členů průvodu obchodník s otroky Ibrahím ibn Jákúb zanechal o této cestě písemné svědectví, které se dochovalo dodnes. Z řady jedinečných údajů zaujme zmínka o tom, že se z českých zemí vyváží cín. Ale to není jediná zpráva o těžbě cínu v této oblasti před vznikem města. V roce 1241 lituje kronikář Matouš Pařížský hraběte Richarda Cornwallského, z jehož dolů se anglický cín dovážel do Evropy, že po objevu kovu v této oblasti ztratí odbytiště v Německu a především v Čechách. Jak je vidět, cín se tu těžil odedávna a naposledy ještě před 50 lety.

10
50.681966420000
13.860282900000
default
50.681966420000
13.860282900000