Nejstarší český most je v Písku

r_2100x1400_radio_praha.png

Nejstarším dochovaným mostem v Čechách je kamenný most v Písku. Sobotní rubrika "České nej" nás tentokrát zavede do tohoto krásného jihočeského města za památkou evropského významu. Písecký most nese znaky jihofrancouzské gotiky. Vystavěla ho asi stejná kamenická huť, která stavěla i písecký hrad nebo královský hrad Zvíkov nedaleko Písku. Most je 111 m dlouhý a má 6 polokruhových oblouků. Vážně ho postihla povodeň v roce 2002, ale podařilo se ho zachránit. Další informace má místostarostka města Písku Anna Vinterová:

"Nejstarší dochovaný kamenný most v Čechách je národní kulturní památkou. Je po mostě v Regensburgu druhým stále ještě používaným mostem v Evropě. Nejstarší písemné zprávy o jeho existenci pocházejí až z doby vlády Karla IV., nicméně předpokládáme jeho výstavbu v druhé polovině 13. století. V tehdejší době šlo o stavbu u nás zcela výjimečnou. V 18. století byl most vyzdoben barokními sochami. V letech 1996 - 1998 byl most kompletně rekonstruován a originály soch byly nahrazeny kopiemi."

A přečkal i povodně před dvěma lety... Při normálním stavu vody je zábradlí 5, 5 metru nad hladinou. Jak to vypadalo v létě v roce 2002?

"Hladina při povodni dosahovala až k nohám soch na mostě postaveným, tzn. že voda, která zatopila celý most, poškodila samozřejmě zábradlí, dlažbu i sochy. Most si vyžádal další důkladnou opravu."

Kamenný most v Písku v původním stavu
Jak jste ho opravovali?

"Hned po povodni město vypsalo finanční sbírku a pustilo se do oprav. Kvůli nepříznivému počasí byly dokončeny v květnu následujícího roku."

Kolik opravy po povodni stály?

"Vyšly v podstatě na šest milionů a byly uhrazeny ze sbírky, na kterou přispěli obyvatelé České republiky i lidé z ciziny. Celkové náklady na opravu mostu činily 5, 5 milionů, za 330 tisíc byla zhotovena nová kopie sochy Čas mlčení."

Most přečkal staletí také díky zručnosti a pečlivosti stavitelů. Např. stability pilířů dosáhli tím, že je zapustili do lůžka vyhloubeného ve skalnatém dně řeky.

10
49.308315800000
14.147469300000
default
49.308315800000
14.147469300000