Německý pohled na vyhlášení Protektorátu

Protektorat Böhmen und Mähren

V polovině března si připomínáme začátek německé okupace - tedy zánik tzv. druhé republiky a vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava. Asi nemusím připomínat, že řeč je o roce 1939. K těmto událostem se čeští historikové i novináři pravidelně vracejí. Mě ale v této souvislosti zajímalo, jak tato výročí vnímají v německy mluvících zemích. Proto jsem si do studia pozvala kolegu z německé redakce Radia Praha Geralda Schuberta, který nám k tomu řekne víc.

Je pro německy mluvící země téma vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava stále živé? Připomíná se to?

"Já si myslím, že když je právě kulaté výročí - jako třeba minulý rok 60. výročí ukončení druhé světové války - tak se v souvislosti s válkou víc diskutuje i o jiných věcech. Například i o vyhlášení Protektorátu. Letos se o tom, myslím, moc nemluví."

Dá se říct, že Protektorát Čechy a Morava stojí u německé veřejnosti ve stínu jiných událostí - například Mnichovské dohody?

"Myslím, že ano. Mnichov je z historického hlediska asi zajímavější, protože tam hrají roli i velmoci. Na druhé straně se ale v německém mainstreamu naštěstí nezpochybňuje vina německého národa za rozpoutání války. To znamená, že Mnichovská dohoda se diskutuje víc z hlediska toho, že Hitler už tehdy chtěl válku a tento v uvozovkách diplomatický úspěch pro něj úspěchem možná ani nebyl - protože jeho hlavním cílem bylo rozpoutání války."

Geralde, ty pocházíš z Vídně... Srovnává se v Rakousku anšlus z roku 1938 s tím, co postihlo Čechy a Moravu o rok později? Hledají se nějaké paralely?

Adolf Hitler při podpisu Mnichovské dohody
"Paralely se, doufám, nehledají. Když se díváme na historické snímky a když čteme historickou literaturu, tak je zcela jasné, že většina Rakušanů ten takzvaný anšlus uvítala. Odboj sice byl i v Rakousku, ale celková nálada tam byla asi jednoznačná. V Rakousku považuji spíš za zajímavé, že se diskutuje hlavně o vlastním anšlusu a potom o začátku války v září 1939 - to, že se mezi tím dělo něco jiného, v diskusi bohužel většinou chybí."

Vrací se k výročím, která se týkají České republiky - například k tomu, o kterém se bavíme, tj. k vyhlášení Protektorátu - německý a rakouský tisk?

"Jak jsem už řekl na začátku, letos není kulaté výročí. Možná, že jsou novináři, kteří se tomu věnují a našli zajímavé nové aspekty, ale v hlavním proudu to alespoň letos asi nehraje roli."