Nemocnice a pojišťovny jsou stále na kordy

0:00
/
0:00

Spor nemocnic s pojišťovnami o výši plateb za péči o pacienty bude muset řešit premiér Jiří Paroubek. Pondělní jednání u ministryně zdravotnictví Milady Emmerové k dohodě nedospělo. Pojišťovny soudí, že nemocnice na zvýšení tarifních platů od září mají dost peněz, nemocnice tvrdí opak. Josef Kubeczka zjišťoval, co se bude dít dál?

Nemocnice Motol
Sbírají se další podklady a ministryně Emmerová slíbila, že vše do konce týdne projedná s premiérem Paroubkem. V rozhovoru pro rozhlasovou stanici BBC se ale postavila spíš za nemocnice. Argumenty pojišťoven jsou podle ní liché, navíc podhodnocují příjmy a nadhodnocují výdaje. Kdyby prý pojišťovny plnily vyhlášku, kterou v lednu vydala, měly by nemocnice na růst mezd peněz dost. Nemocnice ministryni Emmerové předložily průzkum ze 105 zdravotnických zařízení, který ukázal, že čtyři z devíti pojišťoven špatně platí. Stanislav Fiala z Asociace českých a moravských nemocnic doplnil, že každá pojišťovna platí nemocnicím různě.

"Argumenty pojišťoven o tom, že mají jiný výklad právních předpisů, nejsou pravdivé, protože kdyby se řídily byť jiným právním předpisem a sjednotily se na tom, tak platí všechny stejně. Pokud nebudou pojišťovny ochotny platit ani po tlaku státu a po jim přijatých opatřeních, samozřejmě s tím počítáme jako se soudním vymáháním těchto úhrad, poněvadž právně jsme si zcela jisti. Těmito jednáními pouze chceme předejít tomu, aby všechny nemocnice musely podávat na téměř všechny pojišťovny žaloby."

Nyní je situace taková, že některé pojišťovny platí zálohy a se zbylou částkou vyčkávají na rozhodnutí Nejvyššího soudu. K němu se dostal spor nemocnic s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou. Další postup naznačil výkonný ředitel Svazu zdravotních pojišťoven Jaromír Gajdáček.

"My to každopádně vidíme jinak. Všechny zdravotní pojišťovny dodržují vyhlášku, dodržují platnou legislativu a dodržují také platbu záloh ve výši 1 koruna 10 haléřů za výkon. To je věc, která se řeší u Nejvyššího soudu, a my jsme všichni společně přislíbili, že pokud rozhodnutí Nejvyššího soudu bude ve prospěch poskytovatelů, že to doplatíme. Pokud to bude ve prospěch plátců, tak to zůstane tak, jak to je. Na tom si trváme."

Jak prohlásil náměstek ministryně zdravotnictví Petr Sláma, jeho úřad je připraven vystavit sankcím pojišťovny, které vládní vyhlášku o zvýšení tarifních platů od září nedodrží. V takovém případě může ministerstvo vyžadovat tzv. nápravné opatření a v úvahu připadá i nucená správa. Zcela radikální, ale zároveň krajní řešení vidí Stanislav Fiala z Asociace českých a moravských nemocnic.

"My jsme uvažovali i o tom, že pokud by nebyl zásah a jednoznačné stanovisko státu ve věci úhrad, požádáme pana premiéra a všechny asociace o to, aby zvýšení platových tarifů bylo ještě odloženo."

To by se samozřejmě nelíbilo Lékařskému odborovému klubu, který tvrdí, že nemocnice finanční prostředky na zvýšení platů zdravotníků od září mají.