Neprohoří a nevytváří kouř. Čeští vědci spolupracují na vývoji nového materiálu do letadel

Foto:  Free-Photos / Pixabay

Materiály používané v interiérech letadel by mohly být v budoucnu z hlediska požáru bezpečnější. Na jejich vývoji se podílejí i čeští technici z Výzkumného a zkušebního ústavu letectví. Ve spolupráci s dalšími evropskými leteckými organizacemi vytvořili vrstvený materiál, který při případné nehodě lépe odolá ohni.

Foto:  Free-Photos / Pixabay

Foto: VZLÚ
Materiál vyztužený uhlíkovými vlákny podrobili čeští technici z Výzkumného a zkušebního ústavu letectví už širokému spektru zkoušek. Výsledný kompozitní systém podle nich vykazuje teplotní odolnost vyšší než 1000 stupňů Celsia s prakticky nulovým vývinem zplodin.

To znamená, že kromě toho, že je absolutně nehořlavý, tak ani nevytváří kouř, vysvětluje vývojář kompozitních materiálů František Martaus.

"Tím se principiálně liší od materiálů, které se v současné době používají ať už v interiérech letadel nebo třeba pražského metra. Ty se de facto po 15 sekundách zatížení ohněm změní v plyny, kouř a vlastně zaplaví kabinu toxickým dýmem."

Z nového materiálu by tak v budoucnu mohly být vyráběné například dveře a okenní rámy v letadle nebo třeba i obložení stěn v interiéru.

Certifikace

Foto: VZLÚ
Kdy by se mohly díly z nových materiálů začít vyrábět ve velkém, zatím není jisté. Předtím, než se začne materiál používat, musí získat certifikaci od evropské Agentury pro bezpečnost letectví.

„Na prvním místě je potřeba získat zájem leteckých výrobců o daný materiál. V okamžiku, kdy se to podaří, bude následovat jejich požadavek na výrobu leteckého dílu z tohoto materiálu. Tento díl bude podroben veškerým zkouškám. V případě že vyhoví jejich požadavkům, bude zahájeno certifikační řízení," vysvětluje Jan Kužel z útvaru kompozitních technologií.

Certifikační proces ale může trvat i několik let a testování může vyjít i na desítky milionů korun.