Nespokojení restituenti

Připravil Vilém Faltýnek.

Urychlené vrácení majetku zabaveného komunistickým režimem požadují nespokojení restituenti. Zhruba 50 převážně starších občanů demonstrovalo v úterý v Praze před úřadem vlády svoji nespokojenost s tím, jak jsou vyřizovány jejich majetkové nároky. Zástupci pořádajícího Svazu občanské sebeobrany pak předali na úřad vlády své provolání. Požadují v něm především urychlené vyrovnání restitučních pohledávek, které jsou nadále zadrženy nebo pod neoprávněnými záminkami odepřeny. Demonstranti poukázali také na novelizaci zákona o transformaci zemědělského majetku, podle kterého měli dostat po sedmi letech finanční náhrady za podíly v jednotných zemědělských družstvech. Ta však vinou přeměny na akciové společnosti náhrady neplatí. Demonstrující poukazovali na nedostatky práva, které podobnou situaci umožňují.

"Jestliže tady bude právní stát, tak se tu nebudeme muset brát o ten ukradený majetek. Protože auto, které bylo ukradeno, i když je prodáno na deset dalších kupců, je stále ukradené auto. A tak to má být i s těmi majetky, které byly během komunistické hrůzovlády ukradeny."

Zástupce Svazu občanské sebeobrany přijali členové vedení Unie svobody včetně její předsedkyně Hany Marvanové.

"Restituenti, kteří jsou sdruženi ve Svazu občanské sebeobrany, se podle našeho názoru právem domáhají pomoci při vymáhání svých práv a nároků. Konkrétně jsme včera jednali s těmi zástupci, kteří jsou restituenty pokud jde o majetek JZD. Tito restituenti už sedm nebo osm let čekají na vypořádání svých majetkových podílů."

Místopředseda unie Pavel Pešek ujistil, že unie považovala a považuje maximální zmírnění křivd spáchaných komunistickým režimem za svoji prioritu. Dodal, že unie udělá vše pro nápravu starých křivd. Hana Marvanová vysvětlila, jaký konkrétní návrh prosazují.

"My navrhujeme, aby tito lidé dostali příležitost nabídnout své pohledávky pozemkovému fondu, který by ty pohledávky vymáhal a na místo toho by tito restituenti dostali dluhopisy se splatností dva pět a deset let. A touto formou by se jim aspoň část jejich majetkových nároků dostala zpátky. Stát by o nic nepřišel, protože by samozřejmě ty nároky vůči zemědělským družstvům vymáhal, ale stát má na rozdíl od těch drobných restituentů na to kapacity a možnosti."